Лозанський Володимир Романович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лозанський Володимир Романович

ЛОЗА́НСЬКИЙ Володимир Романович (13. 07. 1926, с-ще Панютине, нині смт Лозів. міськради Харків. обл.) – фахівець у галузі гідрології та екологічної безпеки. Д-р тех. н. (1990), проф. (1991). Закін. Харків. ін-т інж. залізнич. транс­порту (1949). Працював 1948–64 у НДІ «Укрводгео»: 1957–58 – вчений секр., 1958–64 – заст. дир. з наук. роботи; 1964–66 – заст. дир. з наук. роботи «ВодоканалНДІпроекту» (обидва – Харків); 1966–71 – заст. дир. з наук. роботи Харків. відділ. ВНДІ гідротехніки та меліорації; 1971–84 – дир., 1984–91 – зав. лаб. упр. водогосп. комплексами, 1991–2007 – зав. лаб. правового та норматив. забезпечення екол. безпеки, від 2007 – гол. н. с.–радник при дирекції Укр. НДІ екол. проб­лем (Харків). Напрями наук. діяльності: дослідж. у галузі інж. гідравліки та гідротех. споруд (моделювання споруд і гідровузлів, вивчення впливу шорсткості стінок на пропускну спроможність труб і каналів); охорона вод від забруднення та їх рац. використання; удосконалення екол. законодавства і норматив. бази в галузі охорони.

Пр.: Неметаллические трубы: Спра­воч. Москва, 1972; Автоматизированная система управления водоохранным комплексом. К., 1985 (спів­авт.); Словник нормативних термінів і визначень у галузі охорони і використання вод. Х., 1992; Екологічний аудит. К., 1997 (спів­авт.); Екологічне управління в розвинутих країнах в порівнянні з Україною. Х., 2000; Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підруч. С., 2005 (спів­авт.); Стан забезпечення керівними докумен­тами процесу екологізації розвитку суспільства в Україні та шляхи його покращення // Пробл. охорони навколиш. середовища та екол. безпеки: Зб. наук. пр. Х., 2012. Вип. 34.

Н. В. Савченко

Стаття оновлена: 2016