Лозинський Іван Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лозинський Іван Миколайович


Лозинський Іван Миколайович

ЛОЗИ́НСЬКИЙ Іван Миколайович (01. 05. 1927, с. Ляшки Муровані, нині Муроване Старосамбір. р-ну Львів. обл. – 23. 07. 1992, Львів, похов. у рідному селі) – літературознавець, бібліо­граф. Закін. Львів. ун-т (1951). Від 1952 під кер-вом І. Свєнціцького навч. в аспірантурі при Ін-ті сусп. наук АН УРСР у Львові за спеціальністю «історія польс. літ-ри»; від 1957 працював бібліо­графом Львів. б-ки іноз. літ-ри, яку згодом і очолив; від 1976 (після реорганізації б-ки) – зав. відділу літ-ри іноз. мовами Львів. обл. універс. наук. б-ки. Досліджував літ-ру європ. народів (англ., франц., іспан., італ., нім.), насамперед слов’ян. (чехів, словаків, поляків, болгар, сербів). Кілька ґрунт. розвідок присвятив І. Огієнкові та проблемі книгодрукування в Україні (зокрема «Острозька Біблія в поході віків» // «Дукля», 1983, № 1). У 1970-х рр. – чл. редколегії та дописувач ж. «Українське слов’я­но­знавство». Опублікував і про­ко­ментував у періодиці оригін. листи польс. письменників Л. Кручковського, В. Бронєвсь­кого, Б. Шульца, М. Домбровської, Л. Пастернака, В. Василевської, Є. Путрамента та ін. Уклав низку бібліогр. покажчиків, серед них – «Стефан Жеромський в Українській РСР», «Т. Г. Шевченко в німецьких перекладах та критиці (1843–1917)» (обидва – 1968), «Данте Алігієрі в Українській РСР» (1970), «Владислав Бронєвський в Українській РСР» (1971; з передмовою Л.), «Львівський період життя і творчості Тадеуша Боя-Желенського (1939–1941)» (1984; усі – Львів), а також дослідж. «Польські фрашки» (К., 1990; з перед­мовою і примітками Л.). Автор низки статей в УЛЕ, УРЕ та вид. «Радянська енциклопедія історії України», готував матеріали до вид. «Шевченківський словник» (т. 1–2, К., 1976–77).

Літ.: Polonistyka Radziecka: Literaturo­znawstwo. Warszawa, 1985; Полєк В. Сторінка яскравого життя // Всесвіт. 1985. № 7; Іван Лозинський (1927–1992): Бібліогр. покажч. Л., 1997; Кривенко М. Славістичні дослідження Івана Лозинського // Пробл. слов’яно­знав­ства. 2000. Вип. 51; Кононенко В. О. Лозинський Іван Миколайович // Укр. бібліо­графи. К., 2010. Вип. 2; Книгозбір Івана Лозинського у фондах ВЛІМ ЛОУНБ: Каталог. Л., 2012.

ДА: ЛНБ. Відділ рукописів. Ф. 236.

Статтю оновлено: 2016