Лозинський Мирон Онуфрійович — Енциклопедія Сучасної України

Лозинський Мирон Онуфрійович

ЛОЗИ́НСЬКИЙ Мирон Онуфрійович (22. 08. 1933, м. Куликів, нині смт Жовків. р-ну Львів. обл. – 09. 01. 2011, Київ) – хімік-органік, фахівець у галузі хімії біологічно активних речовин. Д-р хім. н. (1974), проф. (1988), акад. НАНУ (2000). Засл. діяч н. і т. України (2008). Премія ім. А. Кіпріанова НАНУ (2003). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2003). Закін. Львів. політех. ін-т (1956). Працював у НДІ орган. продуктів і барвників (м. Рубіжне Луган. обл.); від 1959 – в Ін-ті орган. хімії НАНУ (Київ): 1971–75 – нач. відділу моделювання технол. процесів орган. синтезу дослід. вироб-ва, 1975–80 – нач. центр. завод. лаб., від 1980 – зав. відділу хімії біологічно актив. речовин, 1983–98 – заст. дир. з наук. роботи, від 1998 – дир. Наук. дослідж. у галузі орган. хімії і технології тонкого орган. синтезу: хімія гетероцикліч. сполук і конденсов. гетероцикліч. систем, з’яcування природи вза­ємозв’язку будови орган. сполук, їх фіз.-хім. властивостей та характеру біол. дії і створення на цій основі лікар. препаратів для медицини та ветеринарії, засобів хімізації с. госп-ва, орган. матеріалів різного призначення, зокрема хім. добавок для полімер. матеріалів, інгібіторів накипоутворення, антимікроб. добавок до мастил.-охолоджувал. рідин. Гол. ред. «Журналу органічної та фармацевтичної хімії» (2003–11).

Пр.: Синтетические ингибиторы фибронолиза. К., 1986; Фосфорсодержащие добавки до пластических масс и резин. К., 1992; Фосфорсодержащие отвердители, замедлители сшивания и пластификаторы. К., 1995; Анальгетики нового поколения на основе кон­денсированных четверичных солей // Азотистые гетероциклы и алкалоиды. Москва, 2001; Методи синтезу гемінальних бісфосфонових кислот // УХЖ. 2002. Т. 68, № 11; Синтез, гостра то­ксичність та ноотропна активність похідних 1-адамантилокси-3-діалкіліміно-2-пропанолу // Фізіологічно активні речовини. 2002. Вип. 2(34); 3-Оксо-3-R′-N-R-пропантіоаміди: методи синтезу, таутомерія і хімічні властивості // Журн. орган. та фармацевт. хімії. 2006. Т. 4, № 3(15); Циклоацилирование тио­амидов и их производных соединениями, содержащими активированную кратную связь // Химия гетероциклич. соединений. 2007. № 9 (усі – спів­авт.).

В. С. Нікітченко

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
В. С. Нікітченко . Лозинський Мирон Онуфрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=56216 (дата звернення: 17.04.2021)