Колесов Святослав Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Колесов Святослав Миколайович

КО́ЛЕСОВ Святослав Миколайович (02. 10. 1928, м. Ферґана, Узбе­­кистан – 19. 07. 2010, Дніпропет­­ровськ) – матеріалознавець. Д-р тех. н. (1970), проф. (1971). Засл. діяч н. і т. Узбец. РСР (1974). За­­кін. Ташкент. політех. ун-т (1950). Працював 1955–77 у Ташкент. еле­­ктротех. ун-ті зв’язку; 1977–2010 – у Дніпроп. ун-ті залізнич. тра­­н­­с­порту: 1977–92 – зав. каф. технології матеріалів, 1993–2010 – проф. каф. електропо­ста­­чання за­­лізниць. Осн. напрям наук. до­­слідж. – електрофізика полімерів. Уперше встановив і вивчив залежність електрич. міц­­ності полімерів від типу та розміру надмолекуляр. структур. утворень.

Пр.: Структурная электрофизика по­­лимерных диэлектриков. Ташкент, 1975; Полимерная электроизоляция под дав­­лением. Ташкент, 1976 (спів­авт.); Мате­­риалы и взаимодействие контактной подвески и токоприемника (при обы­­чном, скоростном и высоко­­скорос­тном движении): Учеб. Дн., 2006 (спів­авт.); Электроматериаловедение: Учеб. Дн., 2007 (спів­авт.); Електроматеріало­знавство: Підруч. К., 2008 (спів­авт.).

С. В. Мямлін

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
С. В. Мямлін . Колесов Святослав Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=5624 (дата звернення: 22.06.2021)