Колесова Надія Арнольдівна — Енциклопедія Сучасної України

Колесова Надія Арнольдівна

КО́ЛЕСОВА Надія Арнольдівна (10. 11. 1942, с. Дмитрівка Золотоніс. р-ну, нині Черкас. обл.) – лікар-патолого­анатом. Д-р мед. н. (1986), проф. (1998). Закін. Київ. мед. ін-т (1964), де й працює від 1966 (нині Нац. мед. ун-т): від 1991 – зав. лаб. ме­­таболіч. та структур. аналізу Ін-ту проблем патології. Вивчає мета­­болічні та структурні основи фун­­кціон. активності органів і тканин людини та тварин в нормі й за умов розвитку патол. процесів різного генезу.

Пр.: Заболевания слюнных желез. К., 1991; Изменение энергетического обме­­на эпителия десны как показатель уро­­вня кислородной недостаточности тка­­ней пародонта у больных ИБС // ВС. 1997. № 1; Структурні зміни кардіоміоцитів та сполучної тканини серця і мікросудин за експериментального гіпо­тиреозу // Серце і судини. 2008. № 2(22); Структурне підґру­нтя розвитку патології міокарда за умов експериментального відтворення судомного синдрому // Вісн. проблем біології і медицини. 2011. Вип. 2, т. 1 (усі – спів­авт.).

Літ.: Москаленко, Полякова.

В. П. Яценко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. П. Яценко . Колесова Надія Арнольдівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=5625 (дата звернення: 07.05.2021)