Лозовий Андрій Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лозовий Андрій Іванович


Лозовий Андрій Іванович

ЛОЗОВИ́Й Андрій Іванович (10. 04. 1967, Харків) – фахівець у галузі судових експертиз. Закін. Харків. автомоб.-дорож. ін-т (1991) і пед. ун-т (2008). Від 1989 працює у Харків. НДІ судових експертиз: 2004–09 – заст. дир., від 2010 – дир.; водночас – голова секції судової товарозн. експертизи і заст. голови секції судової автотоварозн. експертизи Наук.-консультатив. і метод. ради з проблем судової експертизи при Мін-ві юстиції України. Досліджує проблеми проведення товарозн. і автотоварозн. експертиз.

Пр.: Методичний посібник для товарознавчої оцінки автомототранс­портних засобів. К., 1997; Предмет судової автотоварознавчої експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: Зб. наук. пр. Х., 2007. Вип. 7; Экспертные ошибки: при­чины и рекомендации по предупреждению // Криминалист. чтения, посвящ. памяти засл. юриста Респ. Беларусь, д. ю. н., проф. Г. Грамовича: Мат. междунар. научно-практ. конф. (Минск, 21 дек. 2012 г.). Минск, 2012 (спів­авт.); Развитие международного сотрудничества в области судебной экспертизы // Криминалистика и судеб. экспертиза: наука, обучение, практика. Ч. 2. Х., 2014.

Статтю оновлено: 2016