Лозовий Володимир Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лозовий Володимир Іванович


Лозовий Володимир Іванович

ЛОЗОВИ́Й Володимир Іванович (25. 07. 1937, Харків – 01. 05. 2004, Київ, похов. у с. Лозки Володимирец. р-ну Рівнен. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1996). Закін. Київ. ун-т (1961), де від 1964 й працював: 1996–2004 – проф. каф. фізики металів. Наук. дослідж. у галузі фізики рідких металів і водних роз­чинів. Створив новий напрям вивчення процесів комплексо­утво­рення в металевих розплавах і водних розчинах.

Пр.: Экспериментальное доказательство отсутствия АЭП в жидких Pb, Sn, Ga // Докл. АН СССР. 1965. Т. 160, № 6; Изотопный эффект самодиффузии в жидком олове // Изв. АН СССР. Металлы. 1980. № 4; Температурная зависимость коэффициентов диффузии атомов и атомных группировок в жидких металлах // Металлофизика. 1987. Т. 9, № 3; Электроперенос, тепло- и электро­кон­векция, диффузия атомов и атомных группировок в расплавах олова, индия, галлия // МНТ. 1998. Т. 20; Закономерности и механизмы диффузии в метал­лических расплавах // Там само. 2004. Т. 26 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016