Лойко Лариса Іванівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лойко Лариса Іванівна

ЛО́ЙКО Лариса Іванівна (20. 06. 1956, смт Нова Водолага Харків. обл.) – політолог. Д-р політ. н. (2007), проф. (2011). Закін. Харків. ун-т (1980). Відтоді працювала в Укр. інж.-пед. академії (Харків): 1989–2002 – доц., зав. каф. україно­знавства і політології, соціології та права; 2005–06 – зав. аналіт. відділу Асоц. нац.-культур. об’єд­нань України та дир. Міжнар. центру толерантності; від 2006 – пом.-консультант нар. депутата України; від 2009 – ст. н. с. Ін-ту держави і права НАНУ (усі – Київ). Досліджує проблеми етнополітології та етнодержаво­знавства.

Пр.: Основи політології: Навч. посіб. Х., 1996 (спів­авт.); Громадські організації етнічних меншин України: природа, легітимність, діяльність. К., 2005; Етнонаціональний вимір глобалізаційних викликів для України. К., 2008 (спів­авт.); Адміністративна реформа і проблеми етнополітичної суб’єктності громадських організацій // Правова держава: Зб. наук. пр. Вип. 22. К., 2011; Політико-правові засади етнокультурної консолідації українського суспільства. К., 2013 (спів­авт.).

М. Д. Ходаківський

Стаття оновлена: 2016