Локація - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Локація

ЛОКА́ЦІЯ (від лат. locatio – розміщення, розподілення) – метод виявлення та дослідження об’єктів за до­помогою контактного або безконтактного способів, унаслідок аналізу хвиль будь-якого фізичного поля в активному чи пасивному режимах. Якщо визначення напряму на об’єкт і його місцезнаходження здійснюється за хвильовим полем, яке створюється цим об’єктом, Л. називається пасивною, а якщо за відбитим від об’єкта сигналом, який для цього випромінюється спец. пристроєм, – активною. При актив. Л. використовують режими імпульс. перерв. випромінювання хвиль. В імпульс. режимі відстань R до об’єкта визначають за часом t запізнення відбитого ехо-сигналу R=tc/2, де c – швидкість поширення хвиль у середовищі. При пасив. Л. необхідні вузьконаправлені приймачі звуку або оброблення сигналів за допомогою кореляц. методів під час роботи з широко­смуговими джерелами. Під час Л. у неперерв. режимі надсилають частотно-модульов. сигнал і визначають відстань від об’єкта за різницею частот випроміненого та відбитого сигналів. У Л. використовують поля електромагніт. і звук. хвиль у тих середо­вищах, де вони поширюються. Залежно від цього розрізняють гідролокацію, радіолокацію, звук. й оптичну Л. Звук. Л. прак­тикується в діапазоні частот від інфра- до ультразвуку при поширенні звук. хвиль у повітрі, воді, землі. За допомогою інфразвук. частот (долі Гц – десятки Гц) локалізують землетруси, проводять сейсморозвідку, здій­снюють далекий пошук кораблів. На звук. і ультразвук. частотах працюють гідролокатори, шумопеленгатори, ехолоти, лаги. Ультразвук. частоти (сотні кГц і мГц) використовують у дефектоскопах, рівнемірах та ін. приладах, а також у мед. діагностиці. Прикладами застосування електромагніт. хвиль у техніці є радіолокація та радіоастрономія. У природі ультразвук. Л. ви­явлена у летючих мишей, птахів гуахаро, деяких представників зубатих китів, мадаґаскар. землерийок. В Україні, зокрема Києві, Дніпропетровську, Житомирі, Львові, Харкові, проблемами Л. займаються на низці підпр-в, у наук. і н.-д. ін-тах, а також ВНЗах.

Літ.: Гриффин Д. Р. Эхо в жизни людей и животных / Пер. с англ. Москва, 1961; Современная радиолокация / Пер. с англ. Москва, 1969; Курикша А. А. Квантовая оптика и оптическая локация. Москва, 1973; Свердлин Г. М. При­клад­ная гидроакустика. Ленинград, 1976; 1990; Троицкий В. А. Ультразвуковой контроль. Приборы, норматив­ные до­кументы. К., 2006; Соколова Ю. А. Сен­сорика. Москва, 2008.

В. С. Дідковський, О. Г. Лейко

Стаття оновлена: 2016