Локотош Борис Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Локотош Борис Миколайович

ЛОКОТО́Ш Борис Миколайович (03. 08. 1930, Луганськ – 29. 06. 2011, там само) – фахівець у галузі автоматики, кібернетик, письменник. Д-р тех. н. (1995), проф. (1973). Держ. нагороди СРСР. Закін. Ворошиловгр. маш.-буд. ін-т (1954), де 1964–70 та 1987–2011 й працював (нині Сх.-укр. ун-т, Луганськ): 1965–70 – зав. каф. автоматизації вироб. процесів, 1987–2005 – проф. каф. автоматики та систем. упр., 2005–11 – проф. каф. комп’ютер. наук. 1948–58 – на Ворошиловгр. верстатобуд. з-ді; 1958–64 – зав. лаб. автоматизації вироб. процесів Луган. філії Ін-ту автоматики; 1970–76 – ректор Івано-Фр. ін-ту нафти та газу; 1977–84 – зав. кафедр автоматики й інформ. систем Севастоп. приладобуд. ін-ту; 1984–87 – проф. Брат. індустр. ін-ту (РФ). Напрями наук. дослідж.: тех. кібернетика, автоматика, автоматизація вироб. процесів, економіка в машино-, приладобуд. і нафтогаз. пром-сті, електроенергетика, історія та краєзнавство. Наприкінці 1980-х рр. почав публікувати у газетах істор. нариси про Луганськ. Автор кн. «Очерки истории Луганска» (1993), «Записки штабс-капитана. Документальная повесть о войне 1914–1918 гг.» (в 2 кн.), поет. зб. «Стихи разных лет» (обидві – 1996; усі – Луганськ).

Пр.: Прогрессивное зубофрезирование. Лг., 1962; Автоматизация произ­водственных процессов в машиностроении. К., 1963; Струйная пневмоавтоматика. К., 1974; Автоматизация процесса бурения глубоких скважин: Учеб. Л., 1977; Пневматические шаговые двигатели систем автоматического управления. К., 1981 (спів­авт.); Оптимизация режимов работы энергосистем с целью экономии расхода электроэнергии. Иркутск, 1986; Применение принципов роторной технологии для ресурсо­сбережения в механо-сборочном производстве. К., 1990; Моделирование процессов соэкструзии. Лг., 1998 (спів­авт.); Проектування розподілених баз даних і знань: Навч. посіб. Лг., 2008 (спів­авт.); Теорія керування: Навч. посіб. Лг., 2009 (спів­авт.).

О. В. Єпіфанова

Стаття оновлена: 2016