Локтєв Вадим Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Локтєв Вадим Михайлович

ЛО́КТЄВ Вадим Михайлович (03. 05. 1945, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1983), проф. (1997), акад. НАНУ (2003). Засл. діяч н. і т. України (2000). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1977, 1990), премії ім. К. Синельникова (1985) та ім. М. Боголюбова (2006) НАНУ. Орден князя Ярослава Мудрого 5-го (2005) та 4-го (2012) ступ. Закін. Київ. ун-т (1968), де 1982–97 за сумісн. й викладав на фіз. і радіофіз. ф-тах. 1967–2013 – в Ін-ті теор. фізики НАНУ (Київ): 1987–93 – зав. лаб. електрон. процесів у молекуляр. впорядков. структурах відділу теорії багаточастинк. систем, 1993–2013 – зав. відділу неліній. фізики конденсов. стану; водночас від 1998 – зав. каф. заг. і теор. фізики Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т»; від 2013 – гол. ред. Великої укр. енциклопедії. Від 2004 – акад.-секр. Відділ. фізики і астрономії НАНУ. Один з найавторитетніших представників всесвітньо відомої теор. школи акад. АНУ О. Давидова. Осн. дослідж. присвячені теорії твердого тіла, зокрема оптики, фізики магніт. явищ, тео­рії невпорядк. середовищ, надпровідності. Як автору та спів­автору йому належать: передбачення (разом з Ю. Гайдідеєм) явища біекситон. розщеплення та поляризації спектрал. ліній у зоні двочастинк. поглинання; передбачення (разом з В. Островським) нового ліній. магнітооптич. ефекту, який раніше вважався неможливим, квант. теорія магнетиків з великим внеском спін-орбітал. взаємодії, яка увійшла до підручників з теорії магнетизму, і концепція (разом з В. Калитою) про квант. магнітні фазові переходи типу зміщення; передбачення магніт. структури однієї з низькотемператур. фаз твердого кисню (структура Л.) і пояснення магніт. та оптич. властивостей цього унікал. кріо­кристала; передбачення ефекту аномал. підсилення інфрачервоного поглинання в антиферомагнетиках з домішками (разом з М. Івановим і Ю. Погорєловим) і теорія невпорядк. магнетиків (теорія Іванова–Л.–Погорєлова домішк. станів великого радіуса в кристалах); теорія магнітозгинних хвиль у пластинах і стрижнях (разом з В. Бар’яхтаром і С. Рябченком); теорія електрон. спектра (разом Ю. Гайдідеєм) і новий нефонон. механізм спарювання носіїв у високотемператур. надпровід. мідних оксидах (механізм Гайді­дея–Л.–Вебера); з’ясування (разом з Ю. Халак) причини порогового характеру акустолюміне­сценції і рельєф для руху сходинки на гвинт. дислокаціях в іонних кристалах (потенціал Л.–Халак); узагальнення (разом з В. Гусиніним і С. Шараповим) теорії Бардіна–Купера–Шріфера на металеві системи з довіл. густиною носіїв, яке описало кросовер від надплинності до надпровідності і появу псевдощілини в квазічастинк. спектрі носіїв; теорія (разом Ю. Погорєловим) надпровідності в допованих, або т. зв. поганих, металах, в яких формування надпровід. конденсату можливе лише в скінченому інтервалі концентрацій носіїв як це має місце в сполуках високотемператур. надпровідників, янтелерівський механізм спарювання в фулеритах (разом з Е. Пашицьким); теорія (разом з О. Гомонай) доменоутворення в антиферомагнетиках, що спирається на магнітопружну взаємодію та уявлення про тензор роздеформування і передбачення ефекту форми, або залежності частот АФМР від форми зразка; передбачення (разом з Ю. Халак) орієнтац. домен. структури у фулериті; теорія (разом з О. Гомонай) крутил. моменту, що викликаний спін-поля­ризов. струмом в антиферомагнетиках; теорія (разом з А. Бугрі­єм) бозе-айнштайнів. неодно­рід. у просторі конденсації магнонів у тонких феромагніт. плівках, яка може відбутися при високих (включно з кімнатною) т-рах.

Пр.: О магнитных фазовых переходах типа смещения // ФТТ. 2003. Т. 45 (спів­авт.); On the sequence of quantum (meta)magnetic transitions in Izing antifer­romagnet with single-ion anisotropy // Low Temp. Phys. 2005. Vol. 31, № 7 (спів­авт.); Квантовые фазовые переходы и фазовая Н-Т диаграмма ванфлековского АФМ // ФНТ. Т. 32, № 2 (спів­авт.); Лекції з фізики надпровідності. К., 2008; Theory of magnetization in multi­ferroics: Competition between ferromag­netic and antiferromagnetic domains // Phys. Rev. B. 2011. Vol. 83 (спів­авт.); Impurity and vacancy effects in graphe­ne // Low Temp. Phys. 2012. Vol. 38, № 8 (спів­авт.); Spin sensitive electron transmission through helical potentials // Phys. Rev. B. 2013. Vol. 88 (спів­авт.).

Літ.: Вадим Миколайович Локтєв. К., 2015.

В. І. Засенко

Стаття оновлена: 2016