Лола Оксен Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лола Оксен Миколайович

ЛО́ЛА Оксен (Оксентій) Миколайович (1884, м. Ніжин, нині Черніг. обл. – 1919, Київ) – політичний діяч. 1900 став чл. РУПу, згодом – УСДРП. Виступав проти заснування незалеж. укр. робітн. пар­тії на основі діючих місц. ком-тів РСДРП, на чому наполягало кер-во УСДРП; від 1914 листувався з В. Леніним; вміщував публікації у більшов. періодиці, зокрема часописах «Просвеще­ние» і «Трудовая правда». З поч. 1-ї світ. війни виїхав до Іспанії. Після Лютн. революції 1917 повернувся до Києва, був співред. друк. органу ЦК УСДРП – «Робітничої газети». Розстріляний денікінцями.

Літ.: Головченко В., Дорошко М. Оксен Лола: однодумець Леніна чи український патріот? // Пробл. історії України: факти, судження, пошуки: Між­відом. зб. наук. пр. К., 2002. Вип. 6.

Д. С. Вирський

Стаття оновлена: 2016