Ломакович Світлана Володимирівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ломакович Світлана Володимирівна

ЛОМАКО́ВИЧ Світлана Володимирівна (19. 12. 1947, смт Карлівка, нині місто Полтав. обл.) – мово­знавець. Д-р філол. н. (1994), проф. (2001). Закін. Харків. пед. ін-т (1972), де й працювала від 1975 (нині ун-т; з перервою): 1989–92 – зав. каф. заг. і рос. мо­вознавства, 1995–2001 – проф. каф. укр. мови, 2001–07 – зав. каф. українознавства; 1992–95 – доц. каф. заг. й укр. мовознавства Терноп. пед. ін-ту; від 2007 – проф. каф. журналістики Харків. ун-ту. Наук. дослідж.: синтаксис укр. та рос. мов, журналістико­знавство. Зокрема вивчає різнорівневу орг-цію синтаксич. одиниць.

Пр.: Семантична організація займен­никово-співвідносних речень у сучасній українській мові. К., 1993; Займенниково-співвідносні речення асиметричного типу в сучасній українській мові // Пит. історії, укр. і слов’ян. мов та культури. Л., 1997; Синтаксис речення: у пошуках предмета лінгвістичного дослідження // Невгасимий словосвіт: Зб. пр. на пошану проф. В. Калашника. Х., 2011; Лінгвістичні аспекти міжособистісної комунікації в худож­ній прозі Ю. Андруховича // Лінгвіст. студії: на пошану корифея: Зб. наук. пр. і вітань із нагоди 90-ліття від дня народж. д-ра філол. н., проф., засл. діяча н. і т. України С. Дорошенка. Х., 2014.

І. В. Тимченко

Стаття оновлена: 2016