Ломинадзе Джумбер Георгійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ломинадзе Джумбер Георгійович


Ломинадзе Джумбер Георгійович

ЛОМИНА́ДЗЕ Джумбер Георгійович (20. 09. 1930, м. Тифліс, нині Тбілісі – 20. 01. 2014, там само) – грузинський фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1974), проф. (1982), акад. НАН Грузії (1988). Держ. премія Грузії у галузі н. і т. (2002). Орден В. Ґорґасалі 3-го ступ. (2000). Навч. у Тбіліс. ун-ті (1949–51), закін. Моск. ун-т (1955). Труд. діяльність розпочав у ядер. центрі Челябінськ-70 (м. Снєжинськ Челябін. обл., РФ), де займався удосконаленням компонентів ядер. зброї. 1964 під кер-вом К. Степанова з Харків. фіз.-тех. ін-ту АН УРСР захистив канд. дис. Цей харків. основоположник теорії плазми став «науковим батьком» Л., у подальшому вони співпрацювали над низкою спіл. тем. 1958–74 – в Ін-ті фізики АН Груз. РСР (Тбілісі); 1974–82 – заст. гол. вченого секр. Президії АН Груз. РСР; 1979–92 – кер. департаменту теор. астрофізики, 2000–06 – голо­ва Центру плазм. астрофізики, 1992–2000 – дир. Абастуман. астрофіз. обсерваторії НАН Грузії; водночас 1997–2003 – голова Центр. вибор. комісії Грузії; 2003–06 – голова Груз. косміч. агенства; 2006–14 – нач. Центру косміч. дослідж. Ін-ту геофізики НАН Грузії (Тбілісі). Від 1982 – акад.-секр. Відділ. математики і фізики НАН Грузії. Основні напрями наук. досліджень: фізика плазми та проблема керованих термоядер. реакцій; механізми ви­промінювання пульсарів; акреації явищ у системах чорна діра. Організатор широкомасштаб. наук. співроб-ва з провід. астрофіз. і плазм. лабораторіями світу, яке призвело до виникнення сильної груз. школи плазм. астрофізики. Тривалий час Л. співпра­цював й з ін. вченими Харків. фіз.-тех. ін-ту НАНУ, зокрема О. Лаврентьєвим (також були й однокурсниками), О. Бакаєм, Ю. Ранюком, В. Кутовим, І. Оніщенком, В. Сизоненком, А. Киценком, В. Шевченком, М. Савченком.

Пр.: Низкочастотные колебания плаз­мы в случае квазипоперечного распространения // Ядер. синтез. 1964. Т. 4 (спів­авт.); Физика усиления вихревых возмущений в сдвиговых течениях // Письма в ЖЭТФ. 1966. Т. 63 (спів­авт.); Неустойчивость плазмы с током на циклотронных гармониках и аномальное сопротивление // ЖЭТФ. 1972. Т. 63; Циклотронные волны в плазме. Тбилиси, 1975 (англ. перекл. – 1981); О спектре продольных волн в горячей вы­рожденной плазме // Физика плазмы. 1986. Т. 12 (спів­авт.); On Hydrodynamic shear turbulence in Keplarian disks // Astronomy Astrophysics. 2003. Vol. 402 (спів­авт.); Современная теория неустойчивостей вращающейся плазмы // Физика плазмы. 2009. Т. 35 (спів­авт.).

Літ.: Михайловский А. Б. Джумбер Ломинадзе: ученый, организатор науки и создатель творческого климата. Тбилиси, 2010.

Статтю оновлено: 2016