Ломинський Федір Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ломинський Федір Іванович


Ломинський Федір Іванович

ЛОМИ́НСЬКИЙ Федір Іванович (20. 01(01. 02). 1856, Київ – 30. 11. 1927, там само) – гістолог. Д-р медицини (1891), проф. (1906). Закін. мед. ф-т Ун-ту св. Володимира у Києві (1883), де 1883–84 був стипендіатом для підготовки до про­фесор. звання. 1885–91 працю­вав лікарем, зокрема від 1890 – у Київ. військ. шпиталі; від 1892 – у Київ. мед. ін-ті: 1896–1906 – приват-доц., 1906–24 – зав. каф. гістології та ембріології. Один із засн. гістофізіол. напряму в гістології. Вивчав паразитизм мікробів. Уперше описав поділ нерв. клітин личинок амфібій, з’ясував роль макрофагів у деструкції пошкоджених нейронів, виявив внутр.-клітинні канальці у низці епітеліал. клітин, дослідив морфологію секретор. процесу в підшлунк. залозі.

Пр.: К вопросу о делении нервных клеток // Приложения к протоколам заседаний Об-ва киев. врачей за 1881–82. 1882. Вып. 1; К учению о дегенерации нервных клеток // Врач. 1884. Т. 5, № 37; Учение об органах чувств с точки зрения филогенетической. К., 1896; К вопросу о внутриклеточных канальцах и о некоторых особенностях строения секреторных клеток поджелудочной железы // УИ. 1904. № 7; К вопросу об анатомической непрерыв­ности поперечно-полосатых мышеч­ных волокон и их сухожилий // Там само. 1912. № 12.

Літ.: Черняхівський О. Професор Ф. І. Ломинський як учений, вчитель та громадський діяч // Укр. мед. вісті. 1928. Т. 4, № 1–2; Квитницкий-Ры­жов Ю. Н. Жизнь и деятельность украинского гистолога Ф. И. Ломинского (К 125-летию со дня рожд.) // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1982. Т. 82, № 4; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. XVIII – начало XX вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Пе­тербург, 2003; Москаленко, Полякова.

Статтю оновлено: 2016