Лондар Сергій Леонідович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лондар Сергій Леонідович

ЛО́НДАР Сергій Леонідович (09. 01. 1958, м. Камінь-Каширський Волин. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2002), проф. (2005). Закін. фіз. (1979) і екон. (1999) ф-ти Львів. ун-ту, де й працював; 1996–2002 – у Львів. фінанс.-екон. ін-ті Мін-ва фінансів України; 2002–03 – заст. нач. упр. зведеного аналізу виконання бюджету Мін-ва фінансів України; 2003–04 – зав. каф. банків. справи Європ. ун-ту; 2004–05 – проректор з навч.-органі­зац. роботи і зав. каф. фінансів, 2005–07 – ректор Укр. ун-ту економіки і фінансів; від 2008 – віце-президент Академії фінанс. упр. Мін-ва фінансів України (усі – Київ). Осн. напрям наук. дослідж. – механізми упр. у сфері держ. фінансів в умовах становлення та розвитку ринк. економіки України.

Пр.: Моделі прийняття рішень з проблем вдосконалення податкової політики в умовах ринкової трансформації України. Л., 2001; Основи банківської справи та управління кредитними ризиками. К., 2004 (співавт.); Розвиток податкової системи України: трансформація спрощеної системи оподаткування. К., 2011 (співавт.); Modeling of the Excise Taxation Influence on Components of Human Potential // Oeconomia Coper­nicana. 2014. Vol. 5, issue 4 (співавт.); Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України. К., 2015 (співавт.); Державна боргова політика України в контексті досвіду постсоціалістичних країн ЄС. К., 2016 (співавт.).

Г. М. Терещенко

Стаття оновлена: 2016