Лопатинський спиртовий завод - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лопатинський спиртовий завод

ЛОПА́ТИНСЬКИЙ СПИРТОВИ́Й ЗАВО́Д Засн. у 2-й пол. 19 ст. у м-ку Лопатин (нині смт Радехів. р-ну Львів. обл.) як невелика ґуральня. Спочатку на ній виробляли 50 дал спирту-сирцю на добу. Пізніше були збільшені обсяги вироб-ва, поступово ґуральня перетворилася на спирт. з-д. Тривалий час власником підпр-ва був промисловець Сухестов. 1940 більшов. влада націоналізувала Л. с. з. Під час нім.-фа­шист. окупації продовжував пра­цювати. На поч. 1944 його підірвали військовики партизан. з’єднання під командуванням П. Вершигори, у лютому 1945 відбудований. У перші повоєнні роки Л. с. з. виробляв 40–50 дал спирту на добу. 1948–58 здійснено реконструкцію та доведено потуж. до 400 дал на добу. Від 1960 – спирто-крохмал. комбінат. У цьому році освоєно однопоток. схему з перероблен­ня меляси на спирт, що збільши­ло сировинну базу (мелясу завозили з Горохів. цукр. комбінату у Волин. обл.). Відтоді підпр-во випускало 800 дал спирту на добу. 1962 комбінат підключено до електромережі Добротвір. держ. рай. електростанції (Ка­м’янка-Бузький р-н Львів. обл.). 1964 до нього приєднано харчокомбінат (створ. 1945). До 1968 котельні підпр-ва працювали на торфі, у наступ. році їх газифікували. Тоді ж упроваджено схе­ми безперерв. розварювання сировини та вакуумоохолоджен­ня розвареної маси, введено в експлуатацію автоматиз. котельню з двома паровими котлами та брагоректифікац. установку потуж. 1 тис. дал спирту-ректифікату на добу. У 1-й пол. 1970-х рр. споруджено механіз. склад зерна на 3,2 тис. т, склад солодового зерна на 1,5 тис. т, реконструйовано токову солодовню, котельню, змонтовано нові варил. агрегат і 10 бродил. чанів. 1979 замінено стару брагоректифікац. установку на уста­новку потуж. 1,5 тис. дал спирту на добу. 1982–83 модернізовано котельню та варил. відділення. 1985–89 не працював. 1989 замінено парові котли, по­будовано нові приміщення спир­тосховища на 28 тис. дал, електропідстанцію потуж. 400 кВт і компресорну, змонтовано нову брагоректифікац. установку, ре­конструйовано усі вироб. дільниці, а також спиртобазу та пункт розвантаження зерна на залізнич. ст. Радехів. Від поч. 1990-х рр. до 2010 – Л. с. з., відтоді – Лопатин. місце провадження діяльності (МПД) держ. підпр-ва «Укрспирт». 1990 на підпр-ві осв­оєно вироб-во спирту «Люкс». 1999 на спиртобазі введено в дію 5 спирт. цистерн ємністю 35 тис. дал, змонтовано залізничну вагу вантажопідйомністю 150 т. Згодом на Л. с. з. побудовано млин, який 2003 змолов на муку 636 т, на осипку – 66 т зерна. Водночас діяли хлібопекарня (від 1994), яка 2003 виготовила 32 т хлібобулоч. виробів, і крупорушка. У 1-й пол. 2010-х рр. гол. продукцією Лопатин. МПД держ. підпр-ва «Укр­спирт» були: етил. спирт (з харч. сировини й осн. фракція), рідкий двоокис вуглецю, масла сивуш­ні. Упродовж остан. років підпр-вом керував В. Сенчук.

Літ.: Дещо з історії заводу // Лопатин. криниця. 2004. № 4; Про рік, що минув // Там само. 2005. № 5.

У. А. Жупник

Стаття оновлена: 2016