Лопатін Олексій Костянтинович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лопатін Олексій Костянтинович

ЛОПА́ТІН Олексій Костянтинович (03. 12. 1939, с. Ново-Іванівське Моск. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1989), проф. (2006). Держ. премія України в галузі н. і т. (1996). Закін. Київ. політех. ін-т (1962) і Київ. ун-т (1965). Від 1963 з перервами викладав у них (від 2005 за сумісн. – проф. каф. матем. методів систем. аналізу Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т»). 1970–2000 працював у Ін-ті математики НАНУ; 1996–97 – проф. каф. математики Держ. ун-ту інформ. технологій; 2002–05 – проф. каф. математики Академії муніцип. упр.; 1997–2001 – проф. каф. математики, від 2001 – зав. каф. інформ. технологій і математики, водночас від 2007 – декан ф-ту комп’ютер. наук Нац. академії упр. (усі – Київ). Напрями наук. дослідж.: методи збурень в задачах матем. фізики, алгебраїчно-геом. методи у теорії диференціал. рівнянь, тео­рії коливань і хвильових процесів у задачах наноелектрон. та біомолекуляр. кібернетики, нелінійні динамічні системи та теорія хаосу, статист. методи та методи неліній. прогнозування, методи систем. аналізу в економіці.

Пр.: Теоретико-групповой подход в асимптотических методах нелинейной механики. К., 1988 (спів­авт.); Математика для економістів. Ч. 2. Теорія ймовірностей та математична статистика. К., 1997 (спів­авт.); Теорія ймовірностей і математична статистика. К., 1999 (спів­авт.); Модели мировых фондов и финансовых рынков в условиях кризиса 2007–2009 годов и последующие периоды // Искуствен. интелект. 2012. № 3 (спів­авт.); Лекції з теорії динамічних систем та хаосу. К., 2012.

Ю. П. Зайченко

Стаття оновлена: 2016