Лосієвський Ігор Якович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лосієвський Ігор Якович

ЛОСІЄ́ВСЬКИЙ Ігор Якович (05. 06. 1957, Харків) – книгознавець, бібліотеко­знавець, літературознавець, біб­ліо­граф. Д-р філол. н. (1999). Закін. Харків. ун-т (1979). Відто­ді працює у Харків. наук. б-ці ім. В. Короленка: від 1980 – зав. сектору укр. книги, від 1984 – зав. н.-д. відділу документознавства, колекцій рідкіс. видань і рукописів. Водночас 2008–14 – проф. каф. бібліо­текознавства та соц. комунікацій, від 2014 – проф. каф. документознавства та книгознавства Харків. академії культури. Наук. дослідж. у галузі книго-, бібліотеко-, бібліографо-, документознавства, а також історії релігій, соціології, літературознавства. Завдяки пошук. роботі Л. з колекціонерами фонди б-ки постійно поповнюються стародруками, автографами видат. діячів. Створив низку колекцій архів. і книжк. па­м’яток, бл. 60-ти особових фондів діячів науки і культури; ініціював системат. спеціалізов. об­роблення архів. документів, му­зей. та віртуал. форм пропаганди докум. пам’яток.

Пр.: Первопечатные отечественные издания в харьковских коллекциях: Свод. каталог. 1987; Русская лира с Украины: русские писатели Украины первой четверти ХІХ века. 1993; «Присутствие идеала». Чехов и русский фило­софско-художественный. ренессанс начала ХХ в.: Очерки. 1994; Анна Всея Руси: жизнеописание Анны Ахматовой. 1996; Научная биография писателя: проблемы интерпретации и типологии. 1998; Встреча с Петраркой: из наблюдений над интертекстом в чичибабин. лирике. 2005; Автографи діячів науки і культури на книгах із фондів ХДНБ ім. В. Г. Короленка: Тексти, факсиміле, біобібліогр. мат. 2008; Експертиза цінності документних пам’я­ток. 2013 (усі – Харків).

Г. І. Ковальчук

Стаття оновлена: 2016