Лоський Микола Онуфрійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лоський Микола Онуфрійович

ЛО́СЬКИЙ Микола Онуфрійович (Лосский Николай Онуфриевич; 24. 11(06. 12). 1870, м-ко Креславка Вітеб. губ., Росія, нині м. Краслава, Латвія – 24. 01. 1965, Париж) – російський філософ. Виключ. 1887 із класич. г-зії у Вітебську за пропаганду атеїзму і соціаліст. учення. Навч. на філос. ф-ті Берн. ун-ту, закін. природн. та істор.-філол. ф-ти С.-Петербур. ун-ту. Від 1900 працював у ньому: від 1916 – проф., 1921 звільн. за християн. світогляд, 1922 висланий за кордон. До 1942 жив у Празі. 1942–45 – проф. філософії у Братиславі. Читав лекції у Свято-Сергіїв. православ. богослов. ін-ті в Парижі. 1947–53 викладав у Свято-Володимир. духов. академії в Нью-Йорку. Автор дослідж. із проблем метафізики, гносеології, етики, естетики, історії рос. філософії. Представник інтуїтивізму та персоналізму. Осн. завданням філософії вважав побудову теорії про світ як єдине ціле на основі реліг. досвіду. Центр. елемент світу в його теорії – особистість як над­часовий суб’єкт творчості. Дотримувався теорії перевтілення душі (реінкарнації). Переклав рос. мовою кн. «Критика чистого разума» І. Канта (С.-Петербург, 1907). Автор кн. «Воспоминания: Жизнь и философский путь» (Мюн­хен, 1968).

Пр.: Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма. С.-Петер­бург, 1903; Обоснование интуитивизма. С.-Петербург, 1906; Введение в философию. Ч. 1: Введение в теорию знания. С.-Петербург, 1911; Мир как органическое целое. Москва, 1917; Основные вопросы гносеологии: Сб. ст. Петроград, 1919; Логика. Ч. 1: Суждение. По­нятие. Ч. 2: Доказательство. Умозаключение. Петроград, 1922; Коммунизм и философское мировоззрение. Берлин, 1923; Материя и жизнь. Берлин, 1923; Свобода воли. Париж, 1927; Типы мировоззрений. Париж, 1931; Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. Париж, 1931; История русской философии. Нью-Йорк, 1951; Достоевский и его христианское миропонимание. Нью-Йорк, 1953; Обще­доступное введение в философию. Франкфурт-на-Майне, 1956; Характер русского народа. Франкфурт-на-Майне, 1957; Учение о перевоплощении. Мос­ква, 1992; Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. Москва, 1998.

Літ.: Николай Лосский: Библиография. Париж, 1978; Шалимов П. Б. Н. О. Лос­ский как историк русской философии. Москва, 1993.

С. Л. Йосипенко

Стаття оновлена: 2016