Лоханова Наталія Олексіївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лоханова Наталія Олексіївна

ЛОХА́НОВА Наталія Олексіївна (19. 01. 1973, м. Кізел, нині Перм. краю, РФ) – економіст. Д-р екон. н. (2013). Закін. Одес. екон. ун-т (1995), де й працює: від 2013 – проф. каф. бухгалтер. обліку та аудиту. Наук. дослідж.: проблеми удосконалення обліку і контролю в упр. екон. стійкістю підпр-в на підставі застосування інституц. підходу, запровадження міжнар. стандартів фінанс. звітності в Україні, розвиток управлін. обліку та поглиблення його стратег. орієнтації.

Пр.: Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. О., 2001 (спів­авт.); Класифікація економічних об’єктів як основа формування обліково-аналітичної інформації в управлінні економічною стійкістю підприємства // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2007. № 576; Iнте­грацiйнi процеси в облiку в умовах iн­­ституцiональних перетворень. Хн., 2012; Проблеми розвитку облікової системи України з точки зору концепції інституціональних змін // Економіст. 2012. № 9.

Р. В. Кузіна

Стаття оновлена: 2016