Колодуб Фелікс Аркадійович — Енциклопедія Сучасної України

Колодуб Фелікс Аркадійович

КОЛОДУ́Б Фелікс Аркадійович (27. 07. 1941, Запоріжжя) – біохімік. Д-р біол. н. (1986). Закін. Харків. ун-т (1965). Відтоді працював у Харків. НДІ гігієни праці та профес. захворювань: 1972–91 – зав. біохім. лаб.; 1991–98 – зав. лаб. біохімії та імунології Ін-ту терапії АМНУ (Харків); 1998–99 – на приват. підпр-вах; від 1999 – в Ін-ті проблем ендокрин. патології АМНУ (Харків): 2001–04 – зав. відділу мед. хімії. Наук. дослідження: біохім. механізми взаємодії фіз. та хім. чинників дов­­кілля з організмом, зміни гіста­­мін-гістаміназ. і гіпофізарно-над­­нирк. систем, процесів мікросомал. окислення, пероксидації ліпідів під впливом хім. сполук, роль змін ліпід. складу й вільнорадикал. процесів у патогенезі захворювань легень та серц.-судин. системи.

Пр.: Информативность некоторых биохимических показателей при оцен­­ке влияния на организм переменных электрических и магнитных полей низ­­кой и промышленной частот // ГиС. 1989. № 10; Физико-химические па­­раметры окисленно модифициро­­ван­­ных липопротеинов низкой плотности у больных атеросклерозом и гипертонической болезнью // Пробл. и перс­­пек­­тивы развития кардиологии: Сб. науч. тр. Х., 1996; Хронобиологические аспек­­ты антиоксидантного действия мелатонина у старых крыс // Бюл. экспе­­рим. биологии и медицины. 2001. Т. 132, № 9; Інформативність деяких біохімічних показників як критеріїв ранньої діагностики вібраційної хвороби // Одес. мед. журн. 2002. № 3 (спів­авт.).

Г. Д. Фадєєнко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Г. Д. Фадєєнко . Колодуб Фелікс Аркадійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=5688 (дата звернення: 26.07.2021)