Коломінський Наум Львович — Енциклопедія Сучасної України

Коломінський Наум Львович

КОЛОМІ́НСЬКИЙ Наум Львович (01. 01. 1938, м. Наровля Гомел. обл., Білорусь – 19. 02. 2007, Київ) – психолог. Д-р психол. н. (2001), проф. (2003). Закін. Моск. пед. ін-т (1960). Учителював. Працю­­вав ст. н. с. НДІ педагогіки (Мінськ, 1968–72), Київ. лаб. планування та прогнозування НДІ заг. педагогіки АПН СРСР (1972–74); у Центр. ін-ті удосконалення вчителів (1974–92); деканом ф-ту докурсової підготовки, підвищення кваліфікації організаторів нар. освіти (1992–97) та зав. каф. психології упр. (1997–98) Держ. академії керів. кадрів осві­­ти; зав. каф. заг. та практ. психології Міжрегіон. академії упр. персоналом (1998–2007; усі – Ки­­їв). Наук. дослідження: психол. особливості та динаміка розвитку самооцінки у розумово відсталих дітей; соц.-психол. проблеми вдосконалення упр. закладами освіти; психологія менеджменту в освіті; етнопсихологія українців. Від 2007 на базі Міжрегіон. академії упр. персоналом проходить Міжнар. наук. форум «Коломінські читання», присвяч. пам’яті вченого.

Пр.: Развитие личности учащихся вспомогательной школы. 1978; Психо­­логія педагогічного менеджменту: Навч. посіб. 1996; Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект). 2000; Етно­пси­хологія українців. 2000; Етнопсихологія українців (екологічний чинник). 2006 (усі – Київ).

С. І. Болтівець

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
С. І. Болтівець . Коломінський Наум Львович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=5752 (дата звернення: 16.06.2021)