Колосов Андрій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Колосов Андрій Миколайович

КО́ЛОСОВ Андрій Миколайович (29. 11. 1944, м. Ворошиловград, нині Лу­ганськ) – економіст. Д-р екон. н. (2012). Закін. Луган. маш.-буд. ін-т (1970). Працював на вироб-ві (1962–70); у Сх.-укр. ун-ті (Луганськ, 1970–2013); від 2013 – проф. каф. менеджменту Луган. ун-ту. Досліджує проблеми теорії та практики орг-ції діяльнос­ті підпр-в.

Пр.: Оперативное управление производством. Опыт разработки и совер­­шенствования систем. Москва, 1987 (спів­авт.); Совершенствование органи­зации машиностроительного производ­ства. К., 1989 (спів­авт.); Адаптивная орга­низация деятельности предприятия. Лг., 2008; Організаційна поведінка підприємства в умовах мінливого сере­довища (150 питань теорії і практики організації). Лг., 2010; Теорія організації: Навч. посіб. Лг., 2014 (спів­авт.).

В. М. Гончаров

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. М. Гончаров . Колосов Андрій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=5808 (дата звернення: 18.04.2021)