Корнійчук Валерій Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Корнійчук Валерій Семенович

КОРНІЙЧУ́К Валерій Семенович (24. 04. 1953, смт Оратів Вінн. обл.) – літературознавець. Д-р філол. н. (2006). Закін. Львів. ун-т (1975), де й працює відтоді: від 2006 – проф. каф. укр. літ-ри. Наук. до­­слідж. присвяч. питанням історії укр. літ-ри 19 ст., франко­знавства, теорії літ-ри, порівнял. літературознавства. Заст. голо­­ви Міжнар. асоц. франкознавців (від 2007). Спів­автор підручника «Історія української літератури ХІХ ст. (70–90-і роки)» (у 2-х кн., К., 2003).

Пр.: Літературний універсум Івана Франка: Горизонти поетики. Л., 2004; «Мов органи в величному храмі…»: Контексти й інтертексти І. Франка (По­­рівнял. студії). Л., 2007; Історія української літератури ІІ половини ХІХ ст.: Навч. посіб. Л., 2007; «Безсмертний жи­­вотвір» Івана Франка // СіЧ. 2009. № 4; Фольклорно-історичні джерела образу Б. Хмельницького в поезії М. Шашкевича та І. Франка // Україна: культур­­на спадщина, нац. свідомість, держав­­ність. Л., 2012. Вип. 21.

Літ.: Легкий М. Вагомий здобуток франкознавства // СіЧ. 2006. № 5.

А. М. Подолинний

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
А. М. Подолинний . Корнійчук Валерій Семенович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=5867 (дата звернення: 12.04.2021)