Корнійчук Григорій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Корнійчук Григорій Петрович

КОРНІЙЧУ́К Григорій Петрович (12(25). 03. 1913, с. Мала Клітинка, нині Козятин. р-ну Вінн. обл. – 17. 02. 1985, Київ) – хімік. Д-р хім. н. (1967), проф. (1976). Держ. пре­­мія УРСР у галузі н. і т. (1987, посмертно). Закін. Дніпроп. ун-т (1936). Працював від 1939 в Ін-ті фіз. хімії АН УРСР (Київ): зав. відділу гетероген. каталізу (1973–81), ст. н. с.-консультант (1981–85). Досліджував питання каталізу на прикладі промислово важливих процесів окислення сірчистого ангідриду, аромат. вуглеводнів, монооксиду вуглецю. З’ясував роль макрофакторів у гетероген. каталізі, розро­­бив експерим. метод діафрагм для кількіс. врахування макрофакторів; запропонував кількіс. метод оцінки впливу взаємодії реакц. середовища та каталізатора на активність і кінетику про­­цесу.

Пр.: Kinetics of ammonia decom­­po­­sition on iron catalysts // Acta Physico­­chi­­mica URSS. 1943. Vol. 18, № 5 (спів­авт.); Каталитическое окисление нафталина. К., 1963 (спів­авт.); Роль процессов пере­носа вещества и тепла и взаимодействия контакта с реакционной средой в гетерогенном катализе // Катализ и катализаторы. 1978. Вып. 16; Аппаратурное оформление реакторов катали­­тической очистки газов // Роль химии в охране окружающей среды. К., 1983.

А. І. Заяць, В. П. Стасевич

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
А. І. Заяць, В. П. Стасевич . Корнійчук Григорій Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=5870 (дата звернення: 25.07.2021)