Луганська державна сільськогосподарська дослідна станція | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Луганська державна сільськогосподарська дослідна станція


Луганська державна сільськогосподарська дослідна станція

ЛУГА́НСЬКА ДЕРЖА́ВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДА́РСЬКА ДО́СЛІДНА СТА́НЦІЯ Інституту ґрунтознавства та агрохімії НААНУ – науково-дослідна установа, що вивчає про­блеми агропромислового виробництва Сходу України. Засн. 1956 у Ворошиловграді (нині Луганськ) на базі яруж. станції як обл. с.-г. дослідна станція. 1961 перевед. на тер. радгоспу у с-щі Металіст (Слов’яносерб. р-ну Луган. обл., від 2014 – під контролем сепаратистів т. зв. Луган. нар. респ.). 1996 у зв’язку з ліквідацією Ін-ту охорони ґрунтів УААН стала його правонаступницею і підпорядк. УААН (від 2010 – НААНУ). 1998 реорганіз. у Луган. ін-т агропром. вироб-ва НААНУ. 2011 увійшла до структури Ін-ту рослинництва НААНУ (Харків) і перейм. у Луган. держ. с.-г. дослідну станцію. Від 2013 – у підпорядкуванні Ін-ту ґрунтознавства та агрохімії НААНУ (Харків). 2006 при ній створ. дослідне госп-во «Агроспілка» (с-ще Металіст). У структурі (станом на 2014) – лаб. агроекології та захисту ґрунтів від ерозії; технології вирощування зерн. і олій. культур; селекції, первин. та еліт. насінництва зерн. і зернобобових культур; наук. дослідж. з питань інтелектуал. власності та трансферу інновацій; відділ адм.-управлін. персоналу. Станом на 2014 на Станції працювали 29 н. с., з них – 1 д-р і 7 канд. н. Серед відомих учених – А. Шевченко, О. Несмашна, М. Шелякін, В. Білолипський, Н. Грабак. Співроб. установи розробили теор. та практ. основи ґрунто­охорон. контурно-меліорат. системи землеробства та створення екологічно стійких агроландшаф­тів, технологію ресурсоощад. екологічно безпеч. застосування добрив у ґрунтозахис. сіво­змінах, вологонакопичувал. технологію створення сінокосів та пасовищ на схилах, безгербіцидну технологію вирощування кукурудзи й соняшнику; обґрун­тували генет. основи селекції гороху з ознаками неосипності зерна; вивели бл. 60-ти сортів і гібридів польових та корм. куль­тур, зокрема сорти м’якої озимої пшениці Луганчанка, Дар Луганщини, Апогей луганський, гороху Комбайновий 1, Вінець, Луганський, Степовик (усі – неосипні), Овочеве диво, Оксамит, нуту Орнамент і Добробут, гібриди кукурудзи Айдар МВ і Луганський 287 МВ; брали участь у створенні пд.-сх. внутр.-по­род. типу укр. червоно-рябої мо­лоч. породи та голштиніз. типу червоної і пд. типу чорно-рябої молоч. порід великої рогатої ху­доби. Перший дир. – С. Білецький.

Статтю оновлено: 2017