Луганська обласна наукова медична бібліотека | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Луганська обласна наукова медична бібліотека


Луганська обласна наукова медична бібліотека

ЛУГА́НСЬКА ОБЛАСНА́ НАУКО́ВА МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1945 на базі фонду Будинку сан. просвіти та літ-ри, подаров. мед. працівниками області. Б-ка має 3 філії, 4 відділи: наук.-метод., інформ.-бібліогр., комплектування та наук. обробки літ-ри, обслуговування (чит. зал, два абонементи та міжбібліотеч. абонемент). Книжк. фонд б-ки – 197 481 прим., зокрема 9 тис. іноз. видань: книги, періодика, автореф. дис., наук.-метод. та інформ.-бібліогр. видання, мікрофільми, мікрофіші; комплектується літ-рою з усіх галузей медицини, охорони здоров’я і суміж. наук (біології, біофізики, генетики, екології, радіології, фізіо­логії, психології). Передплачує 451 період. вид., з них – 130 іноз. Обмін. фонд – 1086 прим. Довідк.-бібліогр. апарат складається з алфавіт., системат., предмет., електрон. каталогів та заг. картотек. Серед рідкіс. видань – «Роспись россійскимъ книгамъ для чтенія, изъ библіотеки Александра Смирдина, системати­­ческимъ порядкомъ расположенная» (С.-Пе­тербургъ, 1828), «Отчетъ Славяносербской Уѣзд­­ной Земской Управы о состояніи и дѣятельности земской медицинской организаціи Славяносербского уѣзда в 1911 г.» (Ека­­те­­ринославъ, 1912). Серед вид. б-ки – інформ. покажчик «Нові книги» (4 вип. на рік), рекомендац. списки літ-ри, ретроспектив. бібліогр. покажчик «Охорона здоров’я Ворошиловграда і Ворошиловградської області» (1925–85). Б-ка організовує дні інформації. З поч. бойових дій на Сх. України продовжила працювати під контролем бойовиків т. зв. Луган. нар. респ., а 2016 перейм. у Луган. респ. мед. б-ку. Дир. – В. Калюжна (від 2001).

Статтю оновлено: 2017