Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. М. Горького | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. М. Горького


Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. М. Горького

ЛУГА́НСЬКА ОБЛАСНА́ УНІВЕРСА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА ім. О. М. Горького Засн. 1897 як земська нар. б-ка-читальня. Спочатку фонд нараховував 2502 прим., комплектувався за рахунок пожертвувань. Від 1919 – центр. міська, метод. центр б-к Луган. пов.; від 1923 – центр. окружна, від 1936 – ім. О. М. Горького. 1938 отримала статус обласної, книжк. фонд становив 125 тис. прим. Від 1967 – сучасна назва. У структурі – 13 відділів, 9 секторів. У складі відділу краєзн. літ-ри та бібліографії створ. літ.-істор. архів, у складі відділу мист-ва – літ.-муз. вітальню. 1998 організовано Інформ.-бібліотеч. центр, при якому функціонує Інтернет-офіс. Книжк. фонд б-ки 2014 становив 984 290 прим., з них 7,75 тис. – кінофотофонодокументи. Фонд рідкіс. та раритет. вид. нараховує 5 тис. прим., серед них – колекції мініатюр. та енциклопед. вид.: «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Пе­тербургъ, 1890–1907), «Энцикло­педический словарь братьев Гранат» (Москва, 1891–1923), «Реальная энциклопедія меди­­цинскихъ наукъ» (С.-Пе­тербургъ, 1891–99), «Британіка». Серед цінних вид. – «Римская история от создания Рима до Битвы Актинская, то есть по окончании республики» (С.-Пе­тербургъ, 1763), «Свободные часы» (Мос­­ква, 1763) М. Хараскова, «Продолжение древней российской вивлиофики» (С.-Пе­тербургъ, 1788–1801). Довідк.-інформ. апарат складається із системи каталогів, до якої входять алфавітні каталоги книг (читац. та ген.), нотних вид., діаматеріалів, грамзаписів, літ-ри іноз. мовами тощо. Є система картотек, автоматиз. бази даних. Щорічно б-ка обслуговує понад 36 тис. читачів, середньорічна книговидача – понад 800 тис. прим. Серед наук. бібліотеч. вид. – щорічна експрес-інформація «Орієнтир» із досвіду б-к області, України, зарубіжжя; «Календар знаменних та пам’ятних дат області», метод. випуски «Слагаемые успеха в массовой библиотеке», поточні аналіт. огляди краєзн. літ-ри. Працівники б-ки Г. Скрипникова (1938–67), О. Сорочан (1961–77), Г. М’ясоєдова (від 1967), Л. Сорокіна (від 1969) відзначені держ. нагородами. 2015 у зв’язку з бойовими діями на Сх. України з метою виконання однієї з осн. функцій – метод. кер-во б-ками Луган. обл., дирекція б-ки, проблемно-дослід. відділ і структурні підрозділи, що забезпечують підтримку електрон. інформ. та інтернет-ресурсів, продовжили роботу у м. Старобільськ Луган. обл. Від 2016 відновила всі функції, притаманні публіч. б-ці: розпочато обслуговування насел., формування бібліотеч. фонду, участь у культ.-осв. заходах та проектах. Дир. – І. Риб’янцева (від 1984). Осн. книжк. фонди і вся матеріал.-тех. база залишилися у Луганську, де також продовжується обслуговування насел.

Статтю оновлено: 2017