Луганська теплова електростанція | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Луганська теплова електростанція


Луганська теплова електростанція

ЛУГА́НСЬКА ТЕПЛОВА́ ЕЛЕКТРОСТА́НЦІЯ – підприємство електроенергетичної галузі потужністю 1450 МВт. Підпорядк. компанії «Східенерго» Мін-ва енергетики та вугіл. пром-сті України. Розташ. на р. Сіверський Дінець у м. Щастя Новоайдар. р-ну Луган. обл. Гол. пром. об’єкт міста. Буд-во розпочато 1952. Уведена в дію 1969 як Ворошиловгр. (згодом Луган.) держ. рай. електростанція (ДРЕС). Від 1995 – сучасна назва. У структурі (2012) – 8 енер­гоблоків (5 – по 200 МВт, 2 – по 175 МВт, 1 – 100 МВт). Осн. вид палива – вугілля. 1958, після за­вершення буд-ва 1-ї черги, Ворошиловгр. ДРЕС стала найбільшою електростанцією СРСР із встановл. потуж. 700 МВт. Результатом буд-ва 2-ї черги станції було введення 1963–64 восьми енергоблоків потуж. по 200 МВт кожний. 1969 потуж. ДРЕС досягла 2,3 млн кВт·год., що дозволило їй стати однією з перших потуж. станцій СРСР у системі «Донбасенерго». 1990-і рр. – період зниження навантаження усіх енергоблоків через недостатнє фінансування на відновлення вироб. потужностей. Через низьку якість твердого палива, що постачалося на підпр-во, потуж. енергоблоків знижено від 200 до 175 МВт. 2004–07 проведено капітал. реконструкцію, на станції відремонтов. 4 енергоблоки, внаслідок чого від­новлено потуж. кожного з них до 200 МВт. Луган. ТЕС стала першою електростанцією на тер. України та СНД, де успішно про­ведено відновлення проект. потуж. енергоблоків. 2008–11 станція входила до трійки станцій – найбільших укр. виробників елек­троенергії. З поч. бойових дій на Сх. України від серпня 2014 Луган. ТЕС працює в обмеженому режимі (макс. потуж. 360–380 МВт), відключена від об’єд­наної енергосистеми України у зв’язку з пошкодженням більшості високовольт. ліній, забезпечує електроенергією лише Лу­ган. обл. Від вересня цього ж року бойовики т. зв. Луган. нар. респ. неодноразово обстрілювали ТЕС, у результаті чого виникали пожежі та пошкоджено групи трансформаторів, зруйновано значну кількість будівель. Електростанція декілька разів автоматично відключалася, що призводило до знеструмлення окремих насел. пунктів Луган. обл. Згодом роботу відновлюва­ли. Кількість працівників (2015) – бл. 1500 осіб. Дир. – С. Валантир (від 2015).

Статтю оновлено: 2017