Луганський державний медичний університет | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Луганський державний медичний університет


Луганський державний медичний університет

ЛУГА́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку лікарів. Зaсн. 1956 як Ворошиловгр. (1958–70 та від 1990 – Луган.) мед. ін-т. Від 1994 – сучасна назва. Від 2015 – у м. Рубіжне (Луган. обл.). Нині у його структурі – 3 ф-ти (мед., фармацевт., післядиплом. освіти), 24 каф. Нaвч. понад 1200 студентів. Працюють 157 викл., з яких 15 д-рів і 39 канд. н. Серед відомих учених – Є. Пальчевський, Ф. Повелиця, І. Чайковська, А. Фадєєв. В Ун-ті сформувалися та діють наук. школи анатомів і морфологів В. Ковешникова; біохіміків І. Комаревцевої; мікробіологів та патофізіологів І. Гайдаша; інфекціоністів і терапевтів В. Фролова; анестезіо­логів і реаніматологів Г. Можаєва; хірургів І. Йоффе .Напрями наук. дослідж.: молекулярно-біохім. механізми модуляції апоптозу та проліферації стовбур. та пухлин. клітин; неінвазив. моніторинг трансплантов. стовбур. клітин за участі магніт. наночасток і застосуванням магнітно-резонанс. томографії; таргетні маркери в діагностиці онкол. і соматич. захворювань; розроб­лення ефектив. методів діагностики, лікування та профілактики соматич., профес. та супут. захворювань; дослідж. центр. і периферич. механізмів больових синдромів та шляхів оптимізації лікувал. тактики; прогностич. алгоритм профілактики ускладнених гострих виразок травного тракту у хворих з хірург. патологією; клін.-патогенет. особливості перебігу та лікування соматич. й ендокрин. патології у наркозалежних хворих; організац.-екон. та маркетингові дослідж. фармацевт. діяльності; розроблення складу і технології лікар. засобів природ. походження; інтегратив. підхід до діагностики, терапії, профілактики та реабілітації осіб з розладами психіки в зоні проведення антитерорист. операції; особливості метаболіч. синдрому у вагітних, хворих з урол. патологією та хроніч. патологією гепатобіліар. системи та розроблення нових методів його корекції. Видає «Український журнал клінічної та лабораторної медицини» (від 2006), ж. «Хірургія Донбасу» (від 2012) «Український журнал екстремальної медицини імені Г. Можаєва» (від 2014). Перший дир. – І. Вaщенко (1956–57), нині ректор – І. Йоффе (від 2015).

Літ.: Івченко В. К., Вовк Ю. М., Германов В. Т. 50 років Луганському державному медичному університету. Лг., 2006; Ивченко В. К. Роль ГЗ «Луганский государственный медицинский университет» в становлении хирургической службы Луганской области // Хірургія Донбасу. 2012. Т. 1, № 1; Мироненко О. Н., Валуйский В. В. Роль ГЗ «Луганский государственный медицинский университет» в становлении торакальной хирургии Луганской области // Там само. 2013. № 1(3).

Статтю оновлено: 2017