Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. Дідоренка | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. Дідоренка


Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. Дідоренка

ЛУГА́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ ім. Е. Дідоренка – вищий юридичний навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для правоохоронних та судових органів і системи юстиції. Підпорядк. МВС України. Засн. 1993 як Луган. уч-ще міліції. Від 1994 – ін-т внутр. справ, від 2001 – ім. 10-річчя незалежності Украї­ни, від 2002 – академія, від 2005 – ун-т, від 2007 – ім. Е. Дідоренка. У жовтні 2014 у зв’язку з про- веденням антитерорист. операції на Сх. України передислокований у м. Сіверськодонецьк (Луган. обл.), освітян. послуги також надає на базі відокремленого підрозділу в Миколаєві. У структурі Ун-ту діють: Навч.-наук. ін-т права; ф-ти підготовки фахівців для підрозділів кримінал. міліції, підготовки фахівців для слідчих підрозділів, підготовки фахівців для підрозділів міліції громад. безпеки, заоч. та дистанц. навч. (з навч.-консультац. пунктом у Миколаєві); н.-д. лаб. з правових і організац.-тактич. проблем оперативно-розшук. ді­яльності, з актуал. проблем кримінал. законодавства України та кримінал.-соціол. дослідж.; наук.-практ. центр конфліктології та переговор. технологій; музей Е. Дідоренка (засн. і ректор до 2007). Серед викл. – 13 акад. і чл.-кор. галуз. АН, 38 д-рів н., проф., 134 канд. н., доц. Сформувалися та розвиваються наук. школи методол. проблем теорії та практики оперативно-розшук. діяльності в сучас. умовах (Е. Дідоренко, І. Козаченко), емпірич. кримінології (В. Поклад, Є. Гнатенко). Від 1997 виходить «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка». Ректор – В. Ко­марницький (від 2007).

Статтю оновлено: 2017