Луганський національний аграрний університет | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Луганський національний аграрний університет


Луганський національний аграрний університет

ЛУГА́НСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ АГРА́РНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що готує фахівців для агропромислового комплексу. Засн. 1921 як Луган. (1935–58 та 1970–90 – Ворошиловгр.) с.-г. ін-т, від 1930 – ін-т овочівництва, від 1934 – ін-т плодоовочівництва, від 2002 – сучасна назва. Від 2014 – у Харкові. Нині функціонують 7 ф-тів (агроном., вет. медицини, біол.-технол., екон., механізації с. госп-ва, буд., харч. технологій). У структурі Ун-ту також – відокремлені підрозділи Старобіл. (Луган. обл.), Слов’ян., Костянтинів. (обидва – Донец. обл.), Донец. технікуми, навч. центр підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів АПК, студія з поглибленого вивчення іноз. мов «Діалог». Навч.-вихов. процес забезпечують 106 викл., з них 17 д-рів н., 74 канд. н., доц. Серед відомих учених – М. Холодилін, М. Ротмістров, М. Сафронов, Л. Христєва, М. Сав­­ченко, М. Лубовський, Г. Каци, І. Мороз, Є. Фірсов. Навч. 2483 студенти, які проживають у 9-ти гуртожитках Харків. ВНЗів. Основні напрями наук. досліджень: землеробство, рослинництво, овочівництво і садівництво, біологія тварин і рослин, тваринництво, вет. медицина, механізація та електрифікація с. госп-ва, технології ремонту машин, с.-г. буд-во, економіка с. госп-ва, екологія довкілля та отримання екологічно чистої продукції. Вчені закладу розробили технологію одержання орган. добрив із відходів вугіл. вироб-ва, метод високостеблистих ущільнювачів в овочівництві, методику створення садів на карлик. підщепах в умовах Донбасу, ефективну схему профілактики асоційов. інфекцій птиці з використанням імуномоделюючих препаратів триазолін. ряду нового синтезу та лазер. випромінювання. Студенти ЛНАУ мають можливість проходити закордонну практику на с.-г. підпр-вах Великої Британії, Данії, Швеції, Нідерландів, Фінляндії, Канади, США, Австралії, Нової Зеландії та ін. країн. Видавав «Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету» (1997–2014). Перший дир. – К. Ковальов, від 2014 в. о. ректора – М. Брагінець.

Статтю оновлено: 2017