Луганський обласний краєзнавчий музей | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Луганський обласний краєзнавчий музей


Луганський обласний краєзнавчий музей

ЛУГА́НСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Створ. 1922 шляхом об’єднання Природн.-геогр. музею, що був відкритий 1920 у приміщенні на вул. Садова та мав природн.-істор., геогр. і пром. відділи, та Музею живопис. культури, що працював від 1921 у будинку Миколи та Софії Стефановичів у Полтав. провулку. Окрім родини Стефановичів, знач. внесок у становлення музею у Луганську зробив археолог С. Локтюшев. Від 1924 – Соц. музей Донбасу, від 1938 – Ворошиловгр. (1958–70 та від 1991 – Луган.) обл. краєзн. музей. 1935 за нака­­зом більшов. влади знищено докум. матеріали про меншовиків, троцькістів, бунтівців, зінов’євців. Під час нім.-фашист. окупації унаслідок пожежі та розграбування утрачено більшу частину фондів, зокрема унікал. полотна, фарфор. вироби, меблі італ. майстрів, цінні археол. і палеонтол. знахідки. 1945 розпочато відновлення Ворошиловгр. обл. краєзн. музею та створення окремого Ворошиловгр. музею образо­твор. мист-ва (нині Луганський обласний художній музей). Від 1976 – у 3-поверх. приміщенні, яке побудували за спец. проектом арх. Ю. Гаммерштейна. Оскільки навесні–влітку 2014 майже всю правобережну пд. індустр. частину області разом з обл. центром захопили сепаратисти т. зв. Луган. нар. респ., 2015 з метою координації роботи музеїв, що функціонують на підконтрол. укр. владі тер. Луганщини, Л. о. к. м. перереєстровано у м. Старобільськ. Усі його музейні фонди залишилися у Луганську. До 2014 у музеї було понад 300 тис. од. зберігання, зокрема археол., етногр. предмети, монети, папер. гроші, рукописи, документи, рідкісні фото, побут. речі. Серед унікал. експонатів – заліз. проріз. скіф. меч-акинак, жін. половец. скульптура з дівчинкою на руках, рукописне Євангеліє 16 ст., Євангеліє, видане 1746 у Києво-Печер. друкарні, гармата, відлита 1814 на Луган. ливар. з-ді, кришталевий кубок, який виготовив 1899 К. Фаберже, блакитна ваза з розписом із Севр. фарфор. мануфактури. На поч. 2016 на підконтрол. укр. владі тер. працювали 10 комунал. музеїв і 3 їхні відділи. Протягом того ж року створ. комунал. музеї у смт Марківка, Мілове та Троїцьке. В області – понад 710 тис. музей. предметів, з них лише 75 205 од. у музеях, що знаходяться у лівобереж. частині Луган­­щини. 2017 працівники Л. о. к. м. та ін. луган. музеїв організували заходи до дня народж. Т. Шевченка, річниці Перемоги над нацизмом у 2-й світ. вій­ні. Традиційним стало проведення напередодні Міжнар. дня музеїв (18 травня) європ. акції «Ніч у музеї». У Л. о. к. м. підготовлено та розповсюджено метод. ре­­комендації до Дня Соборності України, 100-річчя Укр. революції, 500-річчя Реформації; проведено 2 обл. семінари-практикуми «Краєзнавство на Луганщині за 25 років Незалежності України: здобутки та перспективи», «Реалізація концепції національно-патріотичного виховання музеями області». Музейні працівники разом із вчителями, викладачами, учнями та студентами збирають інформацію про загиблих від голодомору на тер. Луган. обл. та встановлюють місця їхнього поховання (проект «Незламні»). Пріоритет. напрямами діяльності Л. о. к. м. також є удосконалення нових форм і методів героїко-патріот. та морал. виховання; створення умов для формування громадян. та нац. самосвідомості; використання засобів музей. педагогіки для виховання духов., цільної, твор. особистості; сприяння процесу соціалізації молоді засобами музею; розширення та поглиблення знань з історії рідного краю і країни в цілому на основі знайомства з матеріалами музею; розкриття історії через долі людей. Музей співпрацює з Укр. ін-том нац. пам’яті. Дир. – О. Мілованова (від 2015).

Літ.: Пащенко И. А., Попов Т. Ф., Филатов А. П., Радзиховская З. А. Луганский краеведческий музей: Путеводитель. Лг., 1968; Ворошиловградский крае­ведческий музей: Путеводитель. Д., 1971; Археологические материалы в экспозиции музея: Буклет. Ворошиловград, 1979; Высоцкий В. И., Радзиховская З. А. Ворошиловградский крае­ведческий музей: Путеводитель. Д., 1987; Народный женский костюм (кон. 19 – нач. 20 вв.) из этнографической коллекции Луганского областного краеведческого музея. Лг., 1993; Клочко Т. М., Коченко Н. М. Луганський обласний крає­­знавчий музей та його скарби // Музеї України. 2006. № 2.

Статтю оновлено: 2017