Луганський тепловозобудівний завод | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Луганський тепловозобудівний завод


Луганський тепловозобудівний завод

ЛУГА́НСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОБУДІВНИ́Й ЗАВО́Д («Луганськтепловоз») – підприєм­ство з виробництва магістральних вантажних тепловозів, електропотягів постійного і змінного струму, дизель-потягів з локомотивною тягою. Засн. 1896 нім. промисловцем Ґ. Гартманом як Луган. паровозобуд. з-д Рос. т-ва маш.-буд. з-дів Гартмана. 1897 введено в експлуатацію електростанцію, 1898 – мартенів., чавуноливар., прокат., труб. і котел., 1899 – паровозомех., мідноливар. цехи і парова кузня, 1900 – сталеливар. цех. Того ж року з-д випустив першу продукцію – паровоз серії Од, пізніше будував також вантажні паровози серій Ов та Е, пасажир. – З і Б. 1913 з-д випустив 66 паровозів. Окрім того, підпр-во виготовляло сталеве і чавунне литво, прокат і станційні казани. 1916 на з-ді працювали понад 5 тис. робітників. 1918 підпр-во націоналізовано. 1918–19 з-д здійснював ремонт кулеметів, паровоз. казанів і автомобілів для Червоної армії, крім того, у січні–травні 1919 випустив для неї 10 бронепоїздів. Після відновлення рад. влади в Луганську (25 грудня 1919) з-д знову почав випуск та ремонт паровозів й упродовж наступ. року побудував 9 і відремонтував 31 паровоз. У січні 1921 на підпр-ві працювали бл. 2,3 тис. осіб. 1926–27 з-д випустив 75, у 1927–28 – 69 паровозів (при цьому чавуноливарна майстерня була завантажена не повністю). 1917–28 підпр-во будувало вантажні паровози серій Е, Еу, Ем, пасажир. – Су (першого випуску) і М. Після реконструкції 1928–33 з-д освоїв потужні вантажні локомотиви типу 1-5-1, які назвали ФД (потуж. 3200 к. с.). За тех. оснащеністю підпр-во було на той час найдосконалішим у світі і найбільшим у Європі – більш ніж утричі зріс верстат. парк, у 3,5 раза збільшилася сумарна потуж. піднімал. кранів. З-д мав власну потужну енергет. базу. Тоді ж освоєно випуск пасажир. локомотива серії ІС. За паровози цієї серії підпр-во нагородж. золотою медаллю на міжнар. виставці в Парижі (1938). З поч. нім.-рад. вій­ни 1941 з-д випускав воєнну продукцію. Після звільнення міста від окупації 1943 розпочато відновлення зруйнов. вироб-ва. У жовтні 1945 підпр-во випустило першу повоєнну продукцію – паровоз серії СО. До 1956 з-д спеціалізувався на випуску паровозів. За цей час їх виготовлено понад 12 000 од. різних типів потуж. 600–1800 к. с. 1956 побудовано перший тепловоз ТЕ3 за кресленнями Харківського заводу транспортного машинобудування, а підпр-во перейм. у тепловозобуд. з-д. 1956–57 створ. й освоєно вироб-во маневр. тепловозів з електр. передачею для роботи в умовах тропіч. клімату на Бхилай. металург. комбінаті в Індії. Це були перші тепловози, продані на експорт. 1958–62 створ. магістрал. тепловози з гідропередачею (ТГ101, ТГ102, ТГ105, ТГ106) із секцій. потуж. 1500–4000 к. с. 1962 розпочато вироб-во тепловоза 2ТЕ10Л потуж. 2×3000 к. с. з електр. передачею постій. струму. Тепловози цього типу стали згодом основними для залізниць СРСР, їхня заг. кількість склала понад 12 000 секцій. Пізніше створ. його модифікації – ТЕП10Л, ТЕ10В, ТЕ10М, 4ТЕ10С, ТЕ10У (1977 одержав Держ. знак якості СРСР). 1965 розпочато постачання тепловозів серії М62 потуж. 2000 к. с. в Угорщину. Пізніше на його базі створ. понад 15 модифікацій для різних країн і регіонів СРСР. 1967 побудовано тепловоз ТЕ109, що заклав перспектив. ряд нових тепловозів з електр. передачею змінно-постій. струму. Він став згодом осн. базовою моделлю за багатьма вузлами і схемами для серії тепловозів 07, 130, 131, 132, 142, ТЕ114, що експортувалися, а також тепловоза 2ТЕ116 для Мін-ва шляхів сполучення. Високі тех. й експлуатац. показники тепловозів серії 07, 132, 142 відзначено Великими золотими медалями і дипломами на Пловдів. і Ляйпциз. міжнар. ярмарках 1972, 1974, 1975, а з-д нагородж. міжнар. премією «Золотий Меркурій» за вагомий внесок у розвиток міжнар. торг. співроб-ва. Тепловози ТЕ114 і 2ТЕ116 випускали зі знаком якості. 1977 розроблено й виготовлено дослід. зразок тепловоза 2ТЕ121 потуж. 2×4000 к. с., який започаткував створення нового ряду локомотивів із секцій. потуж. 4000–6000 к. с. з принципово новими конструктив. рішеннями щодо ходових частин (тепловози 2ТЕ121, ТЕ136, 2ТЕ136). Поряд зі створенням нових типів тепловозів здійснювалася значна пошук.-конструктор. і дослідниц. робота з використання на тепловозах електропередачі змін. струму (ТЕ120, 2ТЕ127), щодо заміни дизел. палива зрідженим природ. газом (2ТЕ10Г і 2ТЕ116М). Наприкінці 1970-х рр. проведено черг. реконструкцію з-ду – збудовано нові цехи, технічно переоснащено вироб-во. У серед. 1980-х рр. підпр-во щомісяця випускало по 115–120 секцій тепловозів, що було абсолют. досягненням у світі. 1991 ковал.-прес. цех виокремлено в Луган. центр. ковал. з-д. На поч. 1990-х рр. на ВО «Луганськтепловоз», створ. на базі тепловозобуд. з-ду, відбулася організац.-структурна перебудова. Від 1992 підпр-во освоїло вироб-во нових видів рейк. транспорту для залізниці, міського госп-ва і гірн.-руд. пром-сті. Роботи здійснювалися в рамках нац. програми разом з найбільшими підпр-вами України: харків. з-дами «Електроважмаш», транспорт. машинобудування, Заводом ім. В. Малишева, запоріз. НДІ «Перетворювач» та ін. підпр-вами й ін-тами. Практично усі вантажні магістрал. перевезення на неелектрифіков. ділянках залізниць країн колиш. СРСР здійснюються луган. локомотивами. За останні кілька десятиліть створ. і побудовано понад 40 типів і модифікацій маневр., вантаж. магістрал. і пасажир. тепловозів потуж. 1471–4411 кВт у секції. Всього підпр-вом виготовлено понад 44 000 тепловозів, зокрема понад 4000 локомотивів потуж. 1020–2941 кВт в 11 країн Європи, Азії, Африки і Лат. Америки. Крім рейк. транспорт. засобів, які є осн. продукцією підпр-ва, освоєно вироб-во ін. видів продукції: поворот. круга для рухомого складу, гірничошахт. устаткування (скребк. шахт. конвеєр, вагонетки, тяговий привід для шахт. електровозів, колісні пари), плавучих гусенич. транспортерів, машин для забезпечення водних переправ, с.-г. устаткування, товарів нар. вжитку. 1995 на базі ВО створ. ДХК «Луганськ­тепловоз», якій вдалося 2001 вийти на беззбитк. діяльність (чистий прибуток склав 18,9 млн грн). 1994–2003 підпр-во випускало також трамвайні вагони ЛТ-10, -5. Упродовж 1997–2003 «Луганськтепловозом» створ. нові види рухомого складу для залізниць: уніфіков. пасажир. причіп. вагон для приміських перевезень; дизель-потяги локомотив. тяги ДПЛ1 та ДПЛ2 з модернізов. секціями тепловозів 2М62У і 2ТЕ116 та причіп. гол. вагоном з кабіною керування; дизель-потяги ДЕЛ-01, -02 з електропередачею змін. струму; електропотяги постій. струму ЕПЛ2Т та змін. струму ЕПЛ9Т; вантажно-пасажир. магістрал. тепловоз ТЕ114І. У структурі «Луганськ­­тепловозу» – Л. т. з. (гол. підпр-во) зі своєю вироб. структурою, 7 дочір. підпр-в і 7 ВАТів. Фонд держ. майна України двічі виставляв на продаж 76 % акцій Л. т. з. (що знаходилися у власності держави) – 2001 (торги не відбулися) і 2006 (з-д тоді виготовив продукції на суму 423 млн грн). У березні 2007 з-д придбала рос. компанія «Трансмашхолдинг» за 58 млн дол. США. 2008 Л. т. з. випустив 85 секцій тепловоза 2ТЕ116У, 3 тепловоза ТЕП150, 18 секцій електровоза 2ЕЛ5, 56 вагонів приміських електропоїздів постій. і змін. струму, а також значну кількість запчастин. 2009 підпр-во скоротило вироб-во втричі, випустивши 36 секцій тепловозів 2ТЕ116У і 2 електровоза. 2010 з-д виготовив 66 секцій тепловозів 2ТЕ116У і 2ТЕ116УМ, 2 секції електровоза 2ЕЛ4 і 6 секцій електровоза 2ЕЛ5, а також один поворот. круг; 2012 – 162 секції локомотивів (на 60 % більше, ніж 2011); 2013 – 259 секцій тепловозів і 4 секції магістрал. електровозів. Осн. замовники – «Рос. залізниці» і «Укр­­залізниця». У липні 2013 завод сертифікував нову модель тепловоза – 3-секцій. тепловоз 3ТЕ116У. Кількість працівників 2013 – понад 7 тис., 2016 – 2800 осіб. З поч. бойових дій на Сх. України влітку 2014 Л. т. з. перейшов під контроль бойовиків т. зв. Луган. нар. респ. Підпр-во розграбовано, половину вироб. потужностей (верстати та їх корпуси, кисневі балони тощо) вивезено до РФ. 4 серпня 2014 після артилер. обстрілів з-д зупинив вироб-во (зруйновано 4 цехи, підстанцію), 1 жовтня цього ж року роботу відновлено (для «Рос. залізниці» виготовив 282 секції локомотивів). У лютому 2015 через проблеми з поставками двигунів і комплектуючих (з Німеччини і США) змушений припинити роботу осн. цехів і скоротити кількість працівників, а в жовтні цього ж року розпочато другу хвилю скорочення (тоді упродовж місяця скорочено третину робітників з-ду). 2016 підпр-во перереєстровано у м. Сіверськодонецьк Луган. обл. (вироб. потужності залишилися у Луганську). Цього ж року рос. власники згорнули вироб-во локомотивів, з-д перепрофільовано на випуск комплектуючих і ремонт залізнич. транспорту, у зв’язку з відсутністю замовлень проведено масові скорочення штату (до 350 осіб). Нині функціонують лише окремі цехи, які займаються ремонтом і відновленням бронетехніки для бойовиків.

Літ.: Жданов Г. В., Компаниец З. Л. В коммуне остановка. Исторический очерк о Луганском локомотивостроительном заводе. Д., 1967; Цыганков-Серебряков Ю. В. Паровозный завод на Лугани. 1896–1956. Лг., 2013.

Статтю оновлено: 2017