Лузан Анатолій Олександрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лузан Анатолій Олександрович


Лузан Анатолій  Олександрович

ЛУ́ЗАН Анатолій Олександрович (09. 04. 1941, Запоріжжя) – філософ. Д-р філос. н. (1991), проф. (1992). Закін. Моск. ун-т (1966). Працював на вироб-ві; від 1966 (з перервою) – у Луган. маш.-буд. ін-ті: 1972–85 – зав. каф. заг.-наук. дисциплін Краснодон. заг.-тех. ф-ту; 1985–91 – зав. каф. філософії Слов’ян. пед. ін-ту; від 1991 – у Донбас. маш.-буд. академії (м. Краматорськ; обидва – Донец. обл.): від 1992 – зав. каф. філософії і соц.-політ. наук. Досліджує проблеми політ. життя сусп-ва, зокрема діалектику політ. діяльності і політ. відносин, проблеми функціонування політ. влади в умовах інформ. сусп-ва. Автор навч. посібника «Вступ до філософії» (2012), співавтор підручника «Политология» (2002; обидва – Київ) і навч. посібників «Вступ до політології» (Д., 2010), «Вступ до філософії: навчально-методичний комплекс» (Краматорськ, 2014).

Пр.: Политическая жизнь общества: вопросы теории. К., 1989; Есть ли в Украине партийная система // Гуманітар. вісн. Запоріз. інж. академії. 2002. Вип. 11; Політична наука і політика // Сучасна укр. політика: Політики і політологи про неї. К., 2003; Олігархія та корупція // Віче. 2011. № 7; О содержании понятия «политическая жизнь общества» // Вопр. политологии. 2013. № 2.

Статтю оновлено: 2017