Лукашенко Георгій Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лукашенко Георгій Михайлович


Лукашенко Георгій Михайлович

ЛУКАШЕ́НКО Георгій Михайлович (12. 07. 1935, м. Кривий Ріг, нині Дніпроп. обл. – 18. 05. 1990, там само) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1978), проф. (1987). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1985). Закін. Київ. ун-т (1957). Працював в Ін-ті проблем матеріало­знавства НАНУ (Київ): 1983–90 – зав. лаб. термодинаміки сплавів і матеріалів відділу фіз. хімії не­­орган. матеріалів. Наук. дослідження: термодинам. властивості рідких сплавів, твердих розчинів металів та інтерметал. сполук на основі перехід. та рідкісноземел. металів.

Пр.: Вклады в термодинамические функции некоторых упорядочивающихся твердых растворов // Диаграммы состояния в материаловедении. К., 1984; Термодинамічні властивості надпровідникових сполук ванадію типу А 15 // Вісн. АН УРСР. 1986. № 3 (спів­авт.); Thermodynamic Properfies of Bina­ry Liquid Alloys of Silver with Rare Carth Metals // J. of Less-Common Metals. 1987. Vol. 133 (спів­авт.); Термодинамика двой­ных жидких сплавов на основе пере­ходных металлов // Физ. химия неорган. материалов. 1988. Т. 2 (спів­авт.); Термодинамика твердых растворов на основе переходных металлов // Стабильность фаз и фазовые равновесия в сплавах переход. металлов. К., 1991 (спів­авт.).

Літ.: Георгий Михайлович Лукашен­ко. Человек и ученый. Краснодар, 1994; Горіла свічка на столі, горіла свічка… // Червоний гірник. 1995, 11 лип.

Статтю оновлено: 2017