Лукін Володимир Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лукін Володимир Васильович


Лукін Володимир Васильович

ЛУКІ́Н Володимир Васильович (04. 10. 1960, с. Барань Вітеб. обл., Білорусь) – радіоінженер. Д-р тех. н. (2003), проф. (2007). Держ. премія України в галузі н. і т. (2019). Закін. Харків. авіац. ін-т (1983, нині Нац. аерокосміч. ун-т), де відтоді й працює: від 1993 – пров. н. с., від 2003 – доц., від 2005 – проф. каф. прийому, передачі й обробки сигналів. Осн. напрям наук. дослідж. – цифр. обробка сигналів і зображень в аерокосміч. комплексах дистанцій. зондування.

Пр.: Анализ поведения показателей локальной активности для нелинейных адаптивных фильтров // Радиофизика и электроника. 1998. Вып. 3, № 2; Анализ и фильтрация радиолокационных изображений при ограниченных апри­орных данных о свойствах помех // Радиотехника. 2002. Вып. 128; Практические аспекты цифровой обработки сигналов. Шахты, 2007 (співавт.); Цифровая обработка сигналов и ее техническое приложение в телекоммуника­ционных системах. Шахты, 2010 (спів­авт.); Методы цифровой обработки сигналов для решения прик­ладных задач. Москва, 2012 (спів­авт.); Обнаружение текстурных участков SVM-клас­­сификатором на изображениях при наличии помех // Радіоелектронні і комп’ю­терні системи. 2015. № 2 (співавт.).

Літ.: Профессор Владимир Василье­вич Лукин: Биобиблиогр. указатель. Х., 2015.

Статтю оновлено: 2020