Луковський Іван Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Луковський Іван  Олександрович

ЛУКО́ВСЬКИЙ Іван Олександрович (24. 09. 1935, с. Косяківка Таращан. р-ну Київ. обл.) – математик, фахівець у галузі механіки. Д-р фіз.-мат. н. (1970), проф. (1981), акад. НАНУ (2000). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1983), премії ім. М. Янгеля (1981), ім. М. Крилова (2001) та ім. М. Боголюбова (2006) НАНУ. Засл. діяч н. і т. України (2005). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2008). Закiн. Київ. ун-т (1959), де 1992–97 за сумісн. й викладав. Від 1959 працює в Iн-тi математики НАНУ (Київ): 1969–88 – заст. дир. з наук. роботи, водночас від 1976 – зав. відділу динаміки та стійкості багатовимір. систем. Від 1983 – заст. акад.-секр. Відділ. математики НАНУ. У працях Л. створ. нелінійні матем. моделі динаміки твердих і деформів. тіл з порожнинами, частково заповненими рідиною; розвинено варіац. принципи в задачах механіки суціл. середовища; розроблено методи розв’язування ліній. і неліній. крайових задач гідродинаміки, що належать до т. зв. задач з вільними границями, та спец. класів задач на власні значення з параметром у гранич. умовах. З його ім’ям пов’язане формування в Україні нового напряму матем. фізики – неліній. теорії взаємодії твердих і пруж. тіл з рідиною, яка знаходиться в їхніх порожнинах. У 1990-х рр. разом зі своїми учнями започаткував перспектив. наук. напрям – нелінійну динаміку обмеженого об’єму рідини з вільною поверхнею в умовах слабких гравітац., вібрац. і акуст. полів. Тут сформульовано нові типи крайових задач з вільними границями та пов’язані з ними варіац. принципи, побудовано наближені варіац. алгоритми їх розв’язування; вперше теоретично обґрунтовано деякі нелінійні фіз. явища, пов’язані зі стійкістю вільної поверхні рідини, з втратою суцільності рідини в невагомості, з транс­портуванням рідини в невагомості за допомогою сил акуст. природи. Зробив знач. внесок у розвиток віт­чизн. ракетобудування. Дослідж. ученого у галузі матем. фізики дозволили побудувати для вивчення проблем динаміки ракет ефективні скінченновимірні матем. моделі у вигляді систем нелінійних звичай. диференціал. рівнянь, що враховують взаємодію корпусу ракет з рідин. паливом у баках склад. геом. форми. Л. знайшов принципове вирішення однієї з найважливіших для ракетно-косміч. техніки проб­ле­ми – забезпечення стійкості руху та керованості ракети з врахуванням пруж. попереч. коливань корпусу та рідин. наповнення її баків.

Пр.: Расчет динамических характеристик жидкости в подвижных полостях. К., 1968 (спів­авт.); Нелинейная динамика летательного аппарата с жидкостью. Москва, 1977 (спів­авт.); Приб­лиженные методы решения задач динамики ограниченого объема жидкости. К., 1984 (спів­авт.); Введение в нелинейную динамику твердого тела с полостями, содержащими жидкость. К., 1990; Вариа­ционные методы в нелинейных задачах динамики ограниченного объема жидкости. К., 1995 (спів­авт.); Evolutional problems of the contained fluid. К., 2006 (спів­авт.); Математические модели нелинейной динамики твердых тел с жидкостью. К., 2010; Multimodal method for linear liquid sloshing in a rigid tapered conical tank // Engineering Computations. 2012. Vol. 29, № 2 (спів­авт.); Тензорне формулювання нелінійної крайової задачі про коливання ідеальної рідини в нахилених циліндричних резервуарах // Пробл. динаміки та стійкості багатовимір. систем: Зб. пр. 2013. Т. 10, № 3.

Літ.: Іван Олександрович Луковський (До 70-річчя з дня народж.) // УМЖ. 2005. Т. 57, № 10; Іван Олександрович Луковський: Бібліо­гр. покажч. К., 2010.

В. І. Горбачук

Статтю оновлено: 2017