Луковський Леон Антонович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Луковський Леон  Антонович

ЛУКО́ВСЬКИЙ Леон Антонович (10(23). 04. 1903, м. Воронеж, Росія – 10. 11. 1981, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – лікар-оториноларинголог. Д-р мед. н. (1940), проф. (1941). Засл. діяч н. УРСР (1958). Держ. нагороди СРСР. Закін. мед. ф-т Воронез. ун-ту (1925), де відтоді й працював (згодом мед. ін-т). 1930–37 та від 1940 – у Дніпроп. ін-ті удосконалення лікарів; 1937–40 – зав. каф. оториноларингології Іжев. мед. ін-ту (РФ). Під час 2-ї світ. вій­ни працював військ. лікарем. Після вій­ни – у Дніпроп. мед. ін-ті: 1948–73 – зав. каф. оториноларингології, водночас 1952–58 – проректор з наук. роботи. Осн. напрям наук. дослідж. – тонзилярна патологія. Розробив класифікацію хроніч. тонзиліту (названа його ім’ям). Запропонував метод видалення піднебін. мигдаликів, модифікацію операції трансмаксиляр. підходу до носоглотки при видаленні її новоутворень, декілька варіантів первин. і вторин. пластики глотк.-стравохід. шляху після розширених ларингектомій при онкол. захворюваннях, методики видалення сторон. тіл із дихал. шляхів та стравоходу. Вивчав також ото- і риногенні внутр.-черепні ускладнення, зокрема описав форми раннього синус-тромбозу алергіч. походження, атипових мастоїдитів, ускладнених фузоспірильозом. Автор розділів у кн. «Тонзиллярная проблема» (Дн., 1941), «Ревматизм и борьба с ним» (К., 1958), «Руководство по оториноларингологии» (т. 3, Москва, 1963) та ін.

Пр.: Этиология и патогенез хронического тонзиллита и его обострений (повторных ангин) // Вест. оториноларингологии. 1955. № 3; Отдаленные результаты тонзиллэктомии при хроническом тонзиллите, осложненном ревматизмом у детей // Сб. науч. работ Обл. клин. больницы. Дн., 1958 (спів­авт.); Консервативные методы лечения хронического тонзиллита // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. 1960. № 5; К технике удаления инород­ных тел дыхательных путей у детей путем бронхоскопии под наркозом в состоянии апноэ // Вест. оториноларингологии. 1965. № 3; Заболеваемость раком гортани в Днепропетровской области // Журн. ушных, носовых и гор­ловых болезней. 1974. № 6 (спів­авт.).

Літ.: Професор Леон Антонович Лу­ковський (До 100-річчя від дня народж.) // Мед. перспективи. 2003. № 2; К 100-летию со дня рождения профессора Лео­на Антоновича Луковского // Вест. оториноларингологии. 2004. № 6.

В. В. Березнюк, В. С. Зайцев

Статтю оновлено: 2017