Лук’яненко Святослав Олексійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лук’яненко Святослав Олексійович


Лук’яненко Святослав Олексійович

ЛУК’Я́НЕНКО Святослав Олексійович (09. 09. 1948, Київ) – кібернетик. Д-р тех. н. (2006), проф. (2008). Закін. Київ. ун-т (1971). Від 1973 працює у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т»: від 2006 – зав. каф. автоматизації проектування енергет. процесів і систем. Осн. напрям наук. дослідж. – адапт. методи чисел. моделювання високоградієнт. процесів в об’єктах із розподіленими па­раметрами.

Пр.: Адаптивні обчислювальні методи моделювання об’єктів з розподіленими параметрами: Підруч. К., 2004; Адаптивні різницеві сітки при розв’я­занні двовимірного квазілінійного рівняння теплопровідності // Наук. вісті Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». 2005. № 1; Чисельні методи розв’я­зування диференційних рівнянь: Навч. посіб. К., 2007; Методи чисельного моделювання високоградієнтних процесів в об’єктах з розподіленими параметрами // Лазерні технології та ком­п’ютерне моделювання. К., 2009 (спів­авт.); Числові методи в інформатиці: Навч. посіб. 2-е вид. К., 2012.

Статтю оновлено: 2017