Коровін Юрій Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Коровін Юрій Вікторович

КОРО́ВІН Юрій Вікторович (19. 06. 1953, Одеса – 01. 05. 2011, там само) – хімік. Д-р хім. н. (2004), проф. (2011). Закін. Одес. ун-т (1975). Працює від 1978 у Фіз.-хім. ін-ті НАНУ (Одеса): від 2005 – пров. н. с. Наук. дослідження: хімія комплекс. сполук та люмінесцентна спектроскопія лантанідів, діа­гност. препарати на основі цих сполук. Уперше у СНД розробив діагност. парамагніт. кон­траст. засіб (препарат «Лантавіст») для магнітно-резонанс. томографії.

Пр.: Лантанид-порфирины: спект­­раль­­но-люминесцентные свойства и применение // Успехи химии порфиринов. С.-Пе­тербург, 2007. Т. 5; Люми­­не­сцентные характеристики комплексов тетрафенилпорфирина и его про­­изводных с лютецием // Оптика и спек­­троскопия. 2009. № 5; Новый класс моно-, гомо- и гетеробиядерных комп­­лексов лантанидов с порфиринами, модифицироваными аминопо­­ликар­­боновыми кислотами, как основа поли­­функциональных спектроскопических зондов // Доп. НАНУ. 2009. № 7; Синтез, строение и свойства комплексов тербия с водорастворимыми фосфорсодержащими каликс[4]аренами // Там са­­мо. № 10 (усі – спів­авт.).

Є. В. Шабанов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Є. В. Шабанов . Коровін Юрій Вікторович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=5930 (дата звернення: 16.05.2021)