Лунячек Вадим Едуардович — Енциклопедія Сучасної України

Лунячек Вадим Едуардович

ЛУНЯ́ЧЕК Вадим Едуардович (15. 08. 1960, Харків) – педагог. Д-р пед. н. (2013), проф. (2014). Закін. Харків. ун-т (1982). Учителював. 1996–2002 працював на керів. посадах у Харків. міськ­раді; 2002–06 – перший проректор Харків. обл. наук.-метод. ін-ту безперерв. освіти; 2006–07 – нач. Гол. упр. освіти і науки Харків. облдержадміністрації; 2007–11 – декан вечір. ф-ту, від 2011 – зав. сектору орг-ції вечір. форми навч. ф-ту підготовки магістрів держ. упр., проф. каф. соц. і гуманітар. політики Харків. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Президентові України. Наук. дослідження: проблеми держ. упр. освітою, інформатизація освіти, профес. підготовка в умо­вах ВНЗу, післядипломна пед. освіта, порівнял. педагогіка.

Пр.: Інформатизація загальної середньої освіти України: необхідність змі­ни пріоритетів // Дир. школи, ліцею, г-зії. 2004. № 4; Розвиток системи вищої освіти у США в умовах децентралізації влади // Пробл. сучас. пед. освіти: Зб. ст. Сер. Педагогіка і психологія. Ялта, 2009. Вип. 21, ч. 5; Інформатизація управління освітою в Україні: тенденції в кон­тексті глобального розвитку // Комп’ю­тер у школі та сім’ї. 2010. № 3; Підготовка магістрів державного управління до забезпечення якості освіти: теорія та практика. Х., 2011; Педагогічний ме­неджмент: Навч. посіб. Х., 2014.

А. В. Меляков

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
А. В. Меляков . Лунячек Вадим Едуардович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59305 (дата звернення: 23.04.2021)