Лур’є Анатолій Іонович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лур’є Анатолій Іонович


Лур’є Анатолій Іонович

ЛУР’Є́ Анатолій Іонович (15. 06. 1938, Харків) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1989), проф. (1999). Закін. Харків. ун-т (1962). Працює від 1963 в Укр. НДІ природ. газів (Харків): від 2010 – пров. н. с.; від 1990 – у Харків. ун-ті (до 2010 – за сумісн.): від 2012 – зав. каф. гідрогеології. Напрями дослідж.: гідрогеологія, геотермія, термогазодинаміка, методи контро­лю якості природ. газу. Розро­бив теор. основи взаємо­зв’яз­ку газотемператур. поля з формуванням і розміщенням газ. та нафт. родовищ.

Пр.: Гидрогеологические условия формирования газовых месторождений Прикарпатья // Геология нефти и газа. 1970. № 2; Геотермические критерии нефтегазоносности недр. К., 1976 (спів­авт.); Вода – бесценный дар природы. Х., 1985; 1990; Роль геотермических аномалий месторождений углеводородов для оценки нефтегазоносности. Москва, 1989; Природ­ный газ Украины. История и современность. Х., 1999; Проблемы геологии нефти и газа. Х., 2010; Вологометрія природного газу. Х., 2011.

Літ.: Соловьев В. О., Москален­ко И. А., Щербина В. Г. Харьковская геологическая школа, ее роль в изучении и освоении нефтегазовых месторождений. Х., 2014.

Статтю оновлено: 2017