Лутугін Леонід Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лутугін Леонід Іванович


Лутугін Леонід Іванович

ЛУТУ́ГІН Леонід Іванович (21. 02(04. 03). 1864, С.-Пе­тербург – 17(30). 08. 1915, с. Кольчугіно, нині м. Ленінськ-Кузнецький Кемеров. обл., РФ, похов. у С.-Пе­тербурзі) – гірничий інженер, геолог. Закін. С.-Пе­тербур. гірн. ін-т (1889), де й працював: від 1897 – проф. Водночас від 1892 – у Геол. ком-ті. Понад 2 р. провадив геол. дослідж. у Донец. кам’яновугіл. басейні, 1908–15 керував ними. Вперше склав геол. розріз вугленос. товщі Донец. краю, визначив її потужність, кількість вугіл. шарів та прошарків, їх петрогр. і хім. характеристики. Розроблена Л. інструкція з визначення цих характеристик не втратила значення й донині. Скла­дені ним і під його кер-вом геол. карти Донбасу були одними з кращих у світ. практиці. На міжнар. виставці у Турині (1911) його геол. карта Донбасу удостоєна Великої золотої медалі. В остан­ні роки життя вивчав вугіл. поклади у Кузнец. і Челябін. басейнах. Ім’ям Л. названі місто (Луган. обл.) і шахта (м. То­рез Донец. обл.) у Донбасі та вугіл. пласт у Кузбасі. 1956 у Киє­ві видано його «Избранные тру­ды по геологии Донецкого бассейна».

Літ.: Леонид Иванович Лутугин // Изв. Геол. ком-та. 1915. Т. 34, № 10; Да­нилевський В., Повз І. Леонід Іванович Лутугін – дослідник Донбасу. К., 1950; Ивановский С. Р. Леонид Иванович Лутугин (1864–1915). Москва, 1951; Александров В. Леонід Лутугін. К., 1975.

Статтю оновлено: 2017