Луценко Владислав Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Луценко Владислав Іванович


Луценко Владислав  Іванович

ЛУЦЕ́НКО Владислав Іванович (24. 10. 1953, Харків) – радіофізик. Д-р фіз.-мат. н. (2010). Премія РМ СРСР (1990). Закін. Харків. авіац. ін-т (1976). Від 1975 працює в Ін-ті радіофізики та електро­ніки НАНУ (Харків): від 1986 – ст. н. с. відділу радіофіз. інтро­скопії. За участі Л. уперше у світі створ. у короткохвил. частині міліметр. діапазону когерентно-імпульс. радіолокатор. Експериментально встановив поляризац. та простор.-час. осо­бливості зворот. розсіювання радіосигналів мор. хвилями та навод. об’єктами; запропонував використовувати напівмарків. вкладені процеси для описання відбиття від суші та моря.

Пр.: Обнаружение сигналов на фоне негауссовых помех от подстилающей поверхности // Электромагнит. волны и электрон. системы. 2007. Т. 12, № 12; Пространственно-временные и поляризационные характеристики об­ратного рассеяния сантиметровых и миллиметровых радиоволн поверхностью моря // Успехи современ. радио­электроники. 2009. № 5; Диагностика рефракционных свойств тропосферы над сушей с использованием систем глобальной навигации // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 2010. Т. 53, № 7 (спів­авт.); Прогнозирование коэффи­циента преломления тропосферы по результатам измерения метеопараметров в опорных пунктах // Радиофизика и электроника. 2012. Т. 3(17), № 4 (спів­авт.); Анализ нестационар­ных сигналов и полей с использованием вложенных полумарковских процессов // Докл. РАН. 2013. Т. 453, № 2 (спів­авт.).

Літ.: Институт радиофизики и элек­троники им. А. Я. Усикова НАН Украины. 50 лет. Х., 2005.

Статтю оновлено: 2017