Луцик Роман Ярославович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Луцик Роман  Ярославович

ЛУ́ЦИК Роман Ярославович (псевд. і крипт.: Бандурист, Р. Л.; 18. 03. 1900, с. Лука, нині Монастирис. р-ну Терноп. обл. – 11. 03. 1974, Львів) – бібліотекознавець, публіцист, громадський діяч. Народився у сім’ї священика. Закін. Борщів. реал. г-зію з польс. мовою викладання (нині Терноп. обл., 1914), Львів. ун-т (1932) та культ.-осв. технікум (1950, ди­плом бібліотекаря). 1938 здобув ступ. магістра філософії за працю «Stosunek Bakunina do pola­kow i sprawy polskiej». Учителював у Львові (1939–41); працював у ЛНБ (1942–73): від 1950 – зав. відділу рідкіс. книги, в якому акумулював багаті фонди стародруків з б-к Галичини. Завдяки Л. вони стали доступ. джерел. базою пам’яткозн. дослідж. для книгознавців. Був співукладачем ґрунт. каталогів стародруків, автором наук. розвідок про книжк. пам’ятки, укладачем низ­ки біо- та бібліогр. покажчиків, чл. редколегій числен. наук. збірників. Актив. учасник громад. та культур. життя Львова: чл. студент. т-ва «Друг» (1925–26 – секр., 1927–28 – чл. правління), т-ва «Любителей исторіи и словесності» (один із засн.), Ставропігій. ін-ту у Львові (від 1934, брав участь у вид. його друк. органу – часопису «Временникъ Львовского Ставропигіона»), Т-ва ім. М. Качковського (1932–39 очолював його центр. б-ку та архів), дійс. чл. Галиц.-рус. матиці. Редагував період. вид.: літ.-публіцист. ж. «На рубеже» (1927–28), г. «Огни» (1930), бюл. «Листок» (1932–39). Досліджував іс­торію галиц., передусім студент., преси. Неопубл. праці Л. «Розвиток бібліотечної справи у Львові» та «Фонди відділу рідкісної книги» зберігаються у відділі рукописів ЛНБ.

Пр.: Журналы галицко-русскаго сту­денчества: Истор.-библіогр. очеркъ // Вешнія воды: Сб. ст. 1871–1931. 1932; Храм Успення Богородиці у Львові // Юбил. сб. въ память 350-летія Львов. Ставропигіона. 1937; Димитрій Нико­лаевичъ Вергунъ // Временникъ Львов. Ставропигіона. 1938; Слов’янські стародруки XV–XVIII ст. у фондах Львівської бібліотеки Академії наук УРСР // Бюл.: досвід роботи. 1951. № 1; Про один рідкісний друк XVI ст. // Скарбниця знань. 1972; Інкунабули ЛНБ ім. В. Сте­фаника АН УРСР: Каталог. 1974 (усі – Львів).

Літ.: Пукас О. Я. Роман Ярославович Луцик – бібліотекар і книгознавець // Зап. ЛНБ. 2002. Вип. 9/10.

ДА: Архів ЛНБ. Оп. 3-ос, од. зб. 203, арк. 151–213.

О. Я. Зінько

Статтю оновлено: 2017