Луць Володимир Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Луць Володимир Васильович


Луць Володимир Васильович

ЛУЦЬ Володимир Васильович (11. 12. 1933, с. Рилівка, нині Шепетів. р-ну Хмельн. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (1975), проф. (1980), акад. НАПрНУ (1993). Засл. діяч. н. і т. України (2003). Закін. Львів. ун-т (1958), де й пра­цював: 1969–71 і 1977–80 – декан юрид. ф-ту, водночас 1976–96 – зав. каф. цивіл. права і процесу; 1996–2002 – зав. однойм. каф. Прикарп. ун-ту (Івано-Франківськ); 2002–05 – зав. каф. цивіл.-правових дисциплін Академії муніцип. упр.; від 2005 – зав. відділу проблем приват. права НДІ приват. права і підприємництва НАПрНУ (обидва – Київ). Досліджує проблеми договір. і комерц. права. У складі робочих груп брав участь у розробленні проектів Цивіл. ко­дексу України та низки ін. законодав. актів.

Пр.: Заключение и исполнение хозяй­ственных договоров. Москва, 1978; Хо­­зяйственный договор и эффективность производства. Л., 1979; Проблемы со­­вершенствования правового регулирования. Л., 1981 (співавт.); Зобов’язальне право: теорія і практика. К., 1998 (спів­авт.); Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посіб. К., 1999; 2001; 2008; Корпоративне право України. К., 2010 (співавт.); Строки і терміни в цивільному праві. К., 2013.

Літ.: Володимир Васильович Луць (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної і громадської діяль­ності): Біобібліогр. покажч. Х., 2013.

Статтю оновлено: 2017