Корозіоністів Українська асоціація — Енциклопедія Сучасної України

Корозіоністів Українська асоціація

КОРОЗІОНІ́СТІВ Українська асоціація Створ. 1992 у Львові як добровіл. самоврядне об’єднання спе­­ціалістів і орг-цій у галузі захисту від корозії та короз.-мех. руйнування машин, устаткування, метал. конструкцій і споруд, діагностики стану цих об’єктів, екон. об’єктів і аспектів їхнього захисту від корозії. Осн. напрями діяльності: н.-д. і дослідно-конструктор. розроблення сучас. методів протикороз. захисту, ме­­тодів підвищення надійності та довговічності машин і споруд, створення і випуск дослід. партій продукції та підготовка тех. документації для її серій. вироб-ва, впровадження нових технол. процесів, матеріалів, при­­ладів і апаратури, підготовка нормативів і стандартів; про­ве­­дення експертиз на предмет ко­­роз. та короз.-мех. стійкості уст­­аткування на різних стадіях йо­­го виготовлення та експлуатації; визначення залишк. ресурсу об’єктів; концентрація наук.-тех. і вироб. потенціалу в сфері захисту металоконструкцій від корозії та короз.-мех. руйнуван­­ня; сприяння проведенню передової наук.-тех. політики щодо захисту металофонду від корозії. К. У. а. проводить наук.-тех. конф., виставки, конкурси, лекції та семінари. Президент – чл.-кор. НАНУ В. Похмурський.

Д. Г. Досин

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Д. Г. Досин . Корозіоністів Українська асоціація // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=5945 (дата звернення: 25.07.2021)