Луцький Аркадій Юхимович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Луцький Аркадій Юхимович


Луцький Аркадій Юхимович

ЛУ́ЦЬКИЙ Аркадій Юхимович (10(23). 09. 1905, м. Каховка, нині Херсон. обл. – 01. 02. 1980, Харків) – хімік. Д-р хім. н. (1951), проф. (1954). Закін. Київ. політех. ін-т (1930). Працював на шахті (с-ще Рутченкове Донец. обл., нині у складі Донецька), а потім в ін-ті «Діпрококс» (Харків); від 1937 – у Харків. політех. ін-ті: 1961–80 – зав. каф. фіз. хімії. Осн. напрям наук. діяльності – розроблення теор. положень про природу водневого зв’язку. Під час дослідж. рідкого стану речовин запропонував метод «сумар.» залежностей для макрофіз. вла­­стивостей рідин, який дозволив розраховувати значення різноманіт. фіз. властивостей рідин без проведення екс­перименту, для фіз.-хім. вла­стивостей орган. розчинників – рівняння з розрахунку вільного об’єму рідини.

Пр.: Водородная связь и химические свойства органических соединений // УХ. 1954. Т. 23, № 1; Молекулярные постоянные и поверхностное натяжение жидкостей // ЖФХ. 1955. Т. 29, № 6; Об изменении свойств тел в различных рядах химических соединений // Там само. 1961. Т. 35, № 9 (спів­авт.); О природе сил внутримолекулярной водородной связи // ТЭХ. 1971. Т. 7, № 1; Электронная модель водородной связи // ЖОХ. 1979. Т. 49, № 11; Молекулярное взаимодействие в рас­творах и частоты валентных колебаний // ЖФХ. 1979. Т. 53, № 5 (співавт.).

Статтю оновлено: 2017